Γράφει ο μαθητής του Β1 Ανδρόνικος Λυκούδης,
Το πείραμα που πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο μας στις 2/9 ήταν ουσιαστικά μια πειραματική μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) . Για εμένα ήταν το καλύτερο πείραμα που έχει γίνει μέχρι σήμερα, γιατί όχι μόνο καταφέραμε και μετρήσαμε πειραματικά το περιβόητο (g), αλλά με τη βοήθεια μικρής καθοδήγησης από τους καθηγητές μας στήσαμε το πείραμα μόνοι μας.
Το ωραίο κομμάτι ήταν ότι ο καθένας μας μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δικές του
ιδέες-πατέντες ώστε να ελαχιστοποιήσει την απόκλιση και τη γωνία που σχημάτιζει το νήμα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι πως εξοικειωθήκαμε με τα εκκρεμή και με τις φωτοπύλες που διαθέτει το εργαστήριο μας. Είδαμε την απίστευτη ακρίβεια τετάρτου δεκαδικού των φωτοπυλών και μάθαμε διάφορες χρήσιμες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για την πειραματική διαδικασία. Τελικά , τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε ήταν αρκετά καλά με σχετικά μικρές αποκλίσεις από τη θεωρητική τιμή 9,81m/ s².
Έτσι απο εδώ και πέρα, κάθε φoρά που θα συναντάμε την γνωστή σε όλους μας φράση : «δίνεται το (g)=10m/s²» , όλοι θα ξέρουμε τι πραγματικά ειναι αυτό και πως το υπολογίζουμε (επίσης θα ξέρουμε το 10m/s² αποτελεί απλούστευση για τις πράξεις).