Δράση με θέμα: «Μαθαίνω για τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και γνωρίζω την πόλη της Κοζάνης με τα ρομπότ Beebot»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) Κοζάνης, πρόκειται να υλοποιήσει διδακτικές επισκέψεις σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και μαθητές Α΄ ´à ‘ τάξης Δημοτικού των σχολικών μονάδων των Δήμων Βελβεντού, Κοζάνης και Σερβίων της  Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης όπου οι υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί των σχολείων  συμπλήρωσαν την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία στάλθηκε στα σχολεία με θέμα: «Μαθαίνω για τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και γνωρίζω την πόλη της  Κοζάνης με τα ρομπότ  Beebot»

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α/θμιας Εκπ/σης

Α/Α Διδακτικές επισκέψεις σε Σχολεία Ημερομηνία Ώρα
1 Δ.Σ Λευκόβρυσης 05-12-22 10:00
2 Νηπιαγωγείο Αγ. Δημητρίου 06-12-22 8:30
3 Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου 06-12-22 10:00
4 Νηπιαγωγείο Ανω Κώμης 07-12-22 11:00
5 8ο Δ.Σ. Κοζάνης 08-12-22 10:00
6 18o Δ.Σ. Κοζάνης 13-12-22 8:30
7 1ο Δ.Σ. Κρόκου 11-01-23 10:00
8 Νηπιαγωγείο Ν. Χαραυγής 13-01-23 10:00
9 8ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 16-01-23 9:30
10 Δ.Σ. Ακρινής 17-01-23 10:00
11 Νηπιαγωγείο Ακρινής 17-01-23 11:30
12 19ο Δ.Σ. (ΖΕΠ) Κοζάνης 19-01-23 8:15
13 Δ.Σ. Βατερό 20-01-23 10:00
14 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 23-01-23 9:00
15 Δ.Σ. Χαρισίου Μεγδάνη 24-01-23 10:00
16 21ο Νηπιαγωγείο Χατζηκώστα 01-02-23 9:30
17 2ο Δ.Σ. Κρόκου 02-02-23 10:00
18 Δ.Σ. Νέας Χαραυγής 13-02-23 10:00
19 17ο Νηπιαγωγείο 20-2-23 9:00
20 13ο Νηπιαγωγείο 22-02-23 10:00
21 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Κρόκου 28-02-23 9:30
22 Νηπιαγωγείο Πετρανών 07-03-23 11:00
23 Λιάπειο Νηπιαγωγείο (11ο) 13-03-23 11:30
24 13 Δ.Σ. Κοζάνης 14-03-23 11:00
25 13 Δ.Σ. Κοζάνης 15-03-23 9:00
26 13 Δ.Σ. Κοζάνης 17-03-23 9:00
27 12ο Δ.Σ. Κοζάνης 10-11-22 10.00
28 Δ.Σ. Πετρανών 24-11-22 10.00
29 6ο Δ.Σ. Κοζάνης 02-05-23 9.00
30 Δ.Σ. Ξηρολίμνης 15-12-22 10.00

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράση με θέμα: «Μαθαίνω για τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και γνωρίζω την πόλη της Κοζάνης με τα ρομπότ Beebot»

Δράση με θέμα: «Μαθαίνω για το φυτό Κρόκος Κοζάνης & παίζω με τα ρομπότ Beebot»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) Κοζάνης και σε συνεργασία με τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, πρόκειται να υλοποιήσει διδακτικές επισκέψεις σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού των σχολικών μονάδων των Δήμων Βελβεντού, Κοζάνης και Σερβίων της  Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης όπου οι υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί των σχολείων  συμπλήρωσαν την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία στάλθηκε στα σχολεία με θέμα:

«Μαθαίνω για το φυτό Κρόκος Κοζάνης & παίζω  με τα ρομπότ Beebot»

Το πρόγραμμα  είναι το εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α/θμιας Εκπ/σης
Α/Α
Διδακτικές επισκέψεις σε Σχολεία
Ημερομηνία
Ώρα
1 11ο Νηπιαγωγείο (Λιάπιο) Κοζάνης 10-10-22 11:30
2 4ο Δ.Σ Σερβίων 11-10-22 8:15
3 1ο Δ.Σ Σερβίων 11-10-22 10:45
4 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 12-10-22 8:30
5 14ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 12-10-22 11:00
6 12ο  Νηπιαγωγείο Κοζάνης 13-10-22 9:00
7 Νηπιαγωγείο Λευκόβρυσης – Κοζάνης 13-10-22 11:30
8 2ο Δ.Σ. Κρόκου Κοζάνης 14-10-22 9:00
9 1ο Δ.Σ Κρόκου Κοζάνης 14-10-22 11:00
10 7ο Δ.Σ. Κοζάνης 17-10-22 10:00
11 8ο Δ.Σ. Κοζάνης 18-10-22 9:00
12 19ο Δ.Σ. Κοζάνης (ΖΕΠ) 19-10-22 8:30
13 22ο Νηπιαγωγείο (ΖΕΠ) 19-10-22 11:30
14 Δ.Σ Χαρισίου Μεγδάνη 20-10-22 10:00
15 12ο Δ.Σ. Κοζάνης 21-10-22 8:15
16 9ο Δ.Σ. Κοζάνης 21-10-22 10:00
17 Δ.Σ Ξηρολίμνης Κοζάνης 24-10-22 10:00
18 18ο Δ.Σ. Κοζάνης 25-10-22 9:00
19

 

Δ.Σ. Λευκοπηγής  Κοζάνης 26-10-22 10:00
20 Νηπιαγωγείο Λευκοπηγής Κοζάνης 26-10-22 12:00
21 Ανω Κώμης Νηπιαγωγείο Κοζάνης 01-11-22 10:30
22 Δ.Σ. Ανώ Κώμης Κοζάνης 03-11-22 9:00
23 17ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 04-11-22 9:30
24 Δ.Σ. Αγ. Παρασκευής Κοζάνης 07-11-22 9:00
25 18ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 08-11-22 9:00
26 10ο Δ.Σ. Κοζάνης 09-11-22 11:00
27/28 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Κρόκου 11-11-22 11:00
29 Νηπιαγωγείο Άρδασσας 14-11-22 9:30
30 5ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 14-11-22 11:00
31 6ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 15-11-22 11:30
32 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 15-11-22 9:00
33 8ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 16-11-22 8:50
34 Νηπιαγωγείο Χατζηκώστα Κοζάνης 16-11-22 10:00
35 Ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης 16-11-22 11:30
36 Δ.Σ. Πλατανορεύματος 18-11-22 9:00
37 Δ.Σ. Βελβεντού 18-11-22 11:30
38 5ο Δ.Σ. Κοζάνης 21-11-22 10:30
39 Δ.Σ. Πετρανών Κοζάνης 24-11-22 10:00
40 6ο Δ.Σ. Κοζάνης 06-04-23 10:00
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράση με θέμα: «Μαθαίνω για το φυτό Κρόκος Κοζάνης & παίζω με τα ρομπότ Beebot»

Επισκέψεις σε σχολεία με θέμα: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

Οι επισκέψεις στα σχολεία με θέμα  την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»  από τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΠΕΚΤΠΕ) Κοζάνης που είναι δράση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης και τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης ολοκληρώθηκαν.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία με συμβουλές για την κυκλοφοριακή αγωγή και από τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Κοζάνης με παρουσίαση ενός  πρότζεκτ με τα ρομπότ Beebot και την ειδική  μακέτα με κτίρια της Κοζάνης και σήματα (του κ.ο.κ.). Προγραμματίζοντας  το ρομποτ – σχολικό λεωφορείο με διαδρομές όπως το Σχολείο, το Δημαρχείο, την Πλατεία κ.τ.λ.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία τον Δήμο Κοζάνης τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης και  τα παρακάτω σχολεία του Δήμου Κοζάνης: 19ο Δημοτικό Σχολείο (ΖΕΠ), 22ο Νηπιαγωγείο (ΖΕΠ) και για το δώρο – σήμα , 15οΝηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου, 7ο Δημοτικό Σχολείο.

3  2  4

5  6  .jpg

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επισκέψεις σε σχολεία με θέμα: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ο Δήμος Κοζάνης σε  συνεργασία με τον  Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΠΕΚΤΠΕ) Κοζάνης που είναι δράση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιήσει δια ζώσης  τις παρακάτω δράσεις  σε μαθητές των σχολείων  του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία και με  τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης με θέμα:

«Συνδυάζω μετακινούμε στο σχολείο μου & μαθαίνω για την οδική ασφάλεια μέσω της ρομποτικής»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΏΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΞΗ
Τρίτη

20-09-22

10.00 π.μ. 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης (ΖΕΠ) Α’ & Β’

Δημοτικού

Τρίτη

20-09-22

11.30 π.μ. 22οΝηπιαγωγείο Κοζάνης (ΖΕΠ) Νήπια
Τετάρτη

21-09-22

8.30 π.μ. 15οΝηπιαγωγείο Κοζάνης Νήπια
Τετάρτη 21-09-22 9.45 π.μ. Δημοτικό Σχολείο
Δρεπάνου Κοζάνης
Α’ Δημοτικού

 

Τετάρτη

21-09-22

11.15 π.μ. 7ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Α’ & Β’

Δημοτικού

.jpg

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

Τα βραβεία του διαγωνισμού Προγραμματισμού «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»

Την Παρασκευή το απόγευμα παρουσιάστηκαν και βραβεύτηκαν οι διακριθείσες προτάσεις του διαγωνισμού Προγραμματισμού «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Από δημοσίευμα του https://www.prlogos.gr/ στις 01-07-2022

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τα βραβεία του διαγωνισμού Προγραμματισμού «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»

Διαγωνισμός Προγραμματισμού «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»- Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων

Σας περιμένουμε την Παρασκευή, 1η Ιουλίου και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Λεωφ. Καραμανλή & Λυγερής https://goo.gl/maps/aGfC5EtrCGPrDQfNA ), στην εκδήλωση βράβευσης των προτάσεων που διακρίθηκαν στον 3ο Μαθητικό & Φοιτητικό Διαγωνισμό Προγραμματισμού με θέμα «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»!
????Υπενθυμίζεται, ότι ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Δήμος Κοζάνης, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
????Στο φουαγιέ του κτηρίου, ομάδες φοιτητών θα εκθέτουν σημαντικά projects που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο των σπουδών τους.
???? Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 18:15, οπότε και ξεκινά η προσέλευση στο χώρο.
????Σημειώνεται, ότι η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Δήμου Κοζάνης για την προώθηση του μοντέλου της Έξυπνης Πόλης.
????????Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη των ΕΛΠΕ Όμιλος Εταιρειών
????????Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας: COSMOTE, Public Κοζάνης ς , Λιμνίδης ΑΕΒΕ – Καταστήματα Funny Bunny και NAS – Νικόλαος Αδ Στύλας & ΣΙΑ Ο.Ε.

111

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός Προγραμματισμού «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»- Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων

Πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα η εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στην Πτολεμαΐδα, εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Πληροφορικής (Π.Ε.Κ. – Τ.Π.Ε.) της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας και παρουσιάστηκαν δραστηριότητες Ρομποτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων από σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι δράσεις των πέντε Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. (Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας) στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ΓΕ.Λ. Πτολεμαΐδας.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Περιφερειακός Δ/ντης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Δρ Θοδωρής Μαρδίρης και απηύθυναν χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας κ. Όλγα Πουταχίδου, η Δ/ντρια Β/θμιας Εκ/σης Π.Ε. Κοζάνης Δρ Δέσποινα Παπαδοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Εορδαίας κ. Κυριάκος Αντωνιάδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Ισαάκ Νικολαΐδης.

Η παρουσίαση του συνόλου των δράσεων των Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε. για τη διάρκεια της πιλοτικής τους λειτουργίας (2020-22) πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε. κ. Σωτήρη Γεωργίου, κ. Χαράλαμπο Ζαραφίδη και κ. Θεοδούλα Λιάμπα. Επίσης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές STEAM και οι εμπειρίες από συμμετοχές στις εκπαιδευτικές δράσεις των Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε. από τους:

  • Ευγενία Κατσάλη, Νηπιαγωγό, 1ο Νηπιαγωγείο Μουρικίου.
  • Μαρία Γούλα, Γενοβέφα Μαυροπούλου, Δασκάλες, 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου.
  • Γεωργία Καρατόσιου, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής, 7ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας.
  • Σοφία Παπαγεωργιάδου, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής, 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.
  • Σταυρούλα Κακαβούλη, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής, 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.
  • Γιάννη Αρβανιτάκη, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής, Όμιλος ρομποτικής Λυκείου Φλώρινας “Coconut Robotics” .
  • Γεώργιο Τσαλικίδη, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής, 2ο ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας.
  • Αντώνη Χατζησάββα, Αρχηγό της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τον ρόλο και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις τοπικές κοινωνίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Εορδαίας κ. Μαρία Αντωνιάδου και η πρώην Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Εορδαίας κ. Ρούλα Σεβαστού.

Από δημοσίευμα του https://kozanilife.gr  στις 27-06-2022

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα η εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός Προγραμματισμού «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»- Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων

Ο Μαθητικός & Φοιτητικός Διαγωνισμός Προγραμματισμού με θέμα «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη», που διοργανώθηκε φέτος για 3η συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμο Κοζάνης, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τύπων σχολικών μονάδων της ΠΕ Κοζάνης, αλλά και οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κλήθηκαν να προγραμματίσουν μία εφαρμογή με έμπνευση, φαντασία και δημιουργικότητα σχετικά με τον μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης σε έξυπνο Δήμο.

Την ερχόμενη Παρασκευή, 1η Ιουλίου και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Λεωφ. Καραμανλή & Λυγερής), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστούν και θα βραβευθούν οι διακριθείσες προτάσεις.

Στο φουαγιέ του κτηρίου, ομάδες φοιτητών θα εκθέτουν σημαντικά projects που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο των σπουδών τους. Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 18:15, οπότε και ξεκινά η προσέλευση στο χώρο.

Υπενθυμίζεται, ότι η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Δήμου Κοζάνης για την προώθηση του μοντέλου της Έξυπνης Πόλης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας: COSMOTE, Public – Κατάστημα Κοζάνης, Λιμνίδης ΑΕΒΕ – Καταστήματα Funny Bunny και Νικόλαος Αδ. Στύλας & ΣΙΑ ΟΕ.

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός Προγραμματισμού «Κοζάνη 2030: Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη»- Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων

Στην Πτολεμαΐδα παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα ΕΠΙΤΕΥΜΓΑΤΑ των 5 Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας! (φώτο- βίντεο- ρεπορτάζ της Κούλας Πουλασιχίδου)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία την Πέμπτη 24/6/ 2022 από το πρωί στις 10:30 έως τις 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Πτολεμαΐδας και στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας εκδήλωση με θέμα:” Παρουσίαση Δράσεων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας”.

Το πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε αρχικά ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα, ενώ ακολούθησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων οι Χαιρετισμοί των εκπροσώπων των τοπικών φορέων. Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση δράσεων των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

https://youtu.be/_zMgDvfHMLc

Ο Χαράλαμπος Ζαραφίδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής αναφέρθηκε στις Επιμορφώσεις και τις Εκπαιδευτικές Δράσεις, ο Σωτήρης Γεωργίου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής εισηγήθηκε το θέμα: ” Όμιλοι Ρομποτικής, εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για την ιστορία Δ’ Δημοτικού.

Στις Καλές Πρακτικές STEAM ήταν οι: Ευγενία Κατσάλη Νηπιαγωγός του πρώτου Νηπιαγωγείου Μουρικίου, η Μαρία Γούλα κσι η Γενοβέφα Μαυροπούλου Δασκάλες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουρικίου, Γεωργία Καρατόσιου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 7 ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, η Σοφία Παπαγεωργιάδου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, η Σταυρούλα Κακαβούλη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας , ο Γιάννης Αρβανιτάκης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ομίλου Ρομποτικής Λυκείου Φλώρινας, ο Γιώργος Τσαλικίδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας και ο Αντώνης Χατζησάββας Αρχηγός της Ομάδας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διευθυντού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Θοδωρή Μαρδίρη , ο οποίος εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του , για την ανοδική πορεία και των 5 Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας , τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω στήριξης αυτού του σπουδαίου εκπαιδευτικού έργου , καθώς ο πήχης των επιτευγμάτων των Πόλων έχει ανέβει πολύ ψηλά.

Τους συμμετέχοντες σε όλα αυτά τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεχάρησαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Νικολαΐδης και π. Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Εορδαίας Ρούλα Σεβαστού. Ικανοποιημένοι , για τις επιδόσεις των επιμορφωνόμενων των Ομάδων τους , δήλωσαν οι Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής των Πόλων Πτολεμαΐδας και Φλώρινας κ.κ. Ζαραφίδης και Γεωργίου , αντίστοιχα.

ΚΟΥΛΑ ΠΟΥΛΑΣΙΧΙΔΟΥ

 

 

Από δημοσίευμα του https://e-ptolemeos.gr/  στις 23-06-2022

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στην Πτολεμαΐδα παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα ΕΠΙΤΕΥΜΓΑΤΑ των 5 Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας! (φώτο- βίντεο- ρεπορτάζ της Κούλας Πουλασιχίδου)

Εκδήλωσης ΠΕΚΤΠΕ 2020 22

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο