Προσωπικό 2022-23

Σχολικό Έτος 2022-2023:

Τσίρου Αντιγόνη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, Μ.Sc.