ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μαθηματικά

Αρχεία για 18 Μαρτίου 2013

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Β΄ΒΑΘΜΟΥ

test_anis(2012-13)1

test_anis(2012-13)2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ

Το αρχείο έχει μεταφερθεί στην νέα ιστοσελίδα μας www.askisopolis.gr