ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Άρθρα για Απρίλιος, 2019

Αγαπητοί γονείς, Σας ανακοινώνουμε ότι  το σχολείο μας, όπως και όλα τα σχολεία της χώρας  δεν θα λειτουργήσει από τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου . Το σχολείο θα ανοίξει και πάλι τη Δευτέρα 6 Μαΐου.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Από 6-20 Μαΐου 2019   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   Οι γονείς υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής ( που θα πάρουν από το σχολείο ) προσκομίζοντας: Α. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο Β. Έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας Γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.- που θα πάρουν από το σχολείο) Δ…. (συνέχεια…)