Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων των Μαθηματικών Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της  Στατιστικής  Γ’ τάξης του  ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης  των Μαθηματικών Γ’ τάξης  Προσανατολισμού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2021-2022

 Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης  της Άλγεβρας της Α’ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης της Άλγεβρας  Β’ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης  της  Γεωμετρίας της Α’ τάξης  του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της  Γεωμετρίας   Β’ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης  των Μαθηματικών Β’ τάξης  Προσανατολισμού του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της  Στατιστικής  Γ’ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης  των Μαθηματικών Γ’ τάξης  Προσανατολισμού του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Πηγή: Ο Μαθηματικός 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών όλων των τάξεων του Λυκείου

Οδηγίες για την διδασκαλία της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου

Οδηγίες για την διδασκαλία της Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου

Οδηγίες για την διδασκαλία της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου

Οδηγίες για την διδασκαλία της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου

Οδηγίες για την διδασκαλία των Μαθηματικών Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

 

Πηγή: Ο Μαθηματικός

Tέσσερις οδηγίες προς τα Λύκεια και Γυμνάσια

 Σύμφωνα με  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ στην αρχή του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα πάντοτε με την κρίση του/της εκπαιδευτικού, προτείνεται να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

  1. Επιλογή, κατά την έναρξη των μαθημάτων, δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.
  2. Αξιοποίηση -κατά την έναρξη του σχολικού έτους- ενός χρονικού διαστήματος, έως 4 εβδομάδων, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών και τη σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τη διδακτέα ύλη του τρέχοντος σχολικού έτους.
  3. Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.
  4. Ιδιαίτερη μέριμνα, τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους μεταβαίνουν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους, ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το τρέχον διδακτικό έτος.»

Εξέταση στα Μαθηματικά Λυκείου

 

Λύκειο

Η εξέταση στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων