Καλώς ήρθατε

Το συγκεκριμένο blog έχει διπλό στόχο. Αρχικά αποσκοπεί να δημιουργήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο για τη θεωρητική κατάρτιση των μαθητών της ειδικότητας  των Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού με σκοπό την εισαγωγή τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον,έχει σκοπό το να δώσει πρακτικές γνώσεις και βασικές δεξιότητες, σε όσους επιθυμούν απλά να αποκτήσουν πτυχίο τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.

Ελπίζουμε πως οι σελίδες θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη των προαπαιτούμενων για έναν ψυκτικό γνώσεων, προς κάθε κατεύθυνση. Τέλος, τα σχόλιά σας για τη βελτίωση του blog είναι προφανώς ευπρόσδεκτα.