Καινοτόμα Προγράμματα

 • Σωστή Συμπεριφορά, στον αθλητισμό, στην ίδια τη ζωή…!!!
 • Καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση
 • Σμίνθη/Ξάνθη
 • Έτος υλοποίησης: 2016-2017
 • Τίτλος προγράμματος: Σωστή συμπεριφορά, στον αθλητισμό , στην ίδια τη ζωή..!!
 • Σκοπός: H κατανόηση, η εκμάθηση και η αξιολόγηση της έννοιας και της πρακτικής της «σωστής αθλητικής συμπεριφοράς»
 • Η εν λόγω παρουσίαση δημιουργήθηκε:
 • Βάσει του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Εστιασμένα στο ομώνυμο κεφαλαίο «Η σωστή αθλητική συμπεριφορά» του βιβλίου της Φυσικής Αγωγής της Ε’ & ΣΤ΄ Τάξης.
 • Αποτελείται από (4) άξονες/κύκλους διδακτικών αντικειμένων/δραστηριοτήτων:
 • Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά
 • Το ντόπινγκ στον αθλητισμό
 • Βίαιη και αντιαθλητική συμπεριφορά
 • Υπευθυνότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στη ζωή
 • Περιεχόμενα: (64) εξήντα τέσσερις διαφάνειες με πληροφορίες/υλικό, σχετικά με την έννοια/πρακτική της Σωστής Αθλητικής Συμπεριφοράς, καθώς και για τις επιμέρους έννοιες και αρχές που την απαρτίζουν, όπως είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο και στους κανόνες, η συνεργασία, η ψυχραιμία κ.λπ:
 • Εικόνες
 • Βίντεο
 • Υπερσυνδέσεις
 • Ψηφιακά quiz/αξιολογήσεις
 • Ταινίες κινουμένων σχεδίων
 • Προτεινόμενες καλές πρακτικές
 • Δραστηριότητες για μετά το μάθημα
 • Χρήσιμες συνδέσεις για διαδικτυακή αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών
 • Η παραπάνω διαδραστική παρουσίαση, δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, τόσο εντός, όσο και εκτός της τάξης, στο γυμναστήριο και  στην αυλή (εφόσον συντρέχουν-πέραν των καιρικών συνθηκών-οι κατάλληλες προϋποθέσεις → tadlet, projector κ.λπ).
 • Διδακτικό μικρο-σενάριο_1
 • Τίτλος : Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά..!!!
 • Θέμα: Μικρο-σενάριο για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Νικόλαος Καμέας, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
 • Ξάνθη, 2017
 • Περίληψη: Το θέμα του μικροσεναρίου είναι η διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του/της μαθητή/τριας της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μετά από σχετική περιήγηση σε ψηφιακά αποθετήρια όπως Φωτόδεντρο, Αίσωπος και Ιφιγένεια, αλλά και ευρύτερα στο διαδίκτυο,  δημιουργήθηκε το ψηφιακό μικροσενάριο, για τους/τις μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, με τίτλο: Η σωστή αθλητική συμπεριφοράΤο μικροσενάριο αυτό στηρίζεται στις Τ.Π.Ε, συγκεκριμένα σε μια διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx), όπου υπάρχουν, κείμενα, εικόνες, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ταινίες κινουμένων σχεδίων, quiz. To εν λόγω μικροσενάριο, προτείνεται για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (και όχι μόνο). Το μικροσενάριο μπορεί να εφαρμοστεί είτε εντός της τάξης, τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην αυλή, είτε, υπό προϋποθέσεις (μέσω tablet ή projector) στην αυλή ή στο γυμναστήριο -εάν υπάρχει- σε συνδυασμό και με κατάλληλα σχεδιασμένες κινητικές δραστηριότητες.
 • Λέξεις κλειδιά: Ευ αγωνίζεσθαι,fair play, άμιλλα, σεβασμός, κανόνες
 • Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δημοτικό
 • Τάξη/εις: Ε΄& ΣΤ΄
 • Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Αγωγή: Βιβλίο Φυσικής Αγωγής Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Κεφάλαιο 9. Η σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 • Ώρες διδασκαλίας: (2) δύο έως (3)τρεις
 • Υλικοτεχνική υποδομή: Αίθουσα υπολογιστών, αυλή σχολείου, γυμναστήριο
 • Διδακτικοί στόχοι:
 • Η βασική κατανόηση του περιεχομένου και της λογικής του όρου σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 • Η κατανόηση των επιμέρους εννοιών, όρων και πρακτικών που συνθέτουν το ηθικό πλαίσιο της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Συνοπτική περιγραφή/εκπαιδευτικό πρόβλημα: Το διδακτικό μικροσενάριο με τίτλο, Η σωστή αθλητική συμπεριφορά, δημιουργήθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί σε μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ’ κυρίως των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, αλλά και των δημόσιων. Καθημερινά, μέσα από συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και εκτός αυτού,  διαπιστώθηκε πως υπήρχε, είτε άγνοια σχετικά με τη σημασία της έννοιας ευ αγωνίζεσθαι, είτε δεν ήταν αποσαφηνισμένο το περιεχόμενο της.  Έτσι, με βάση τις όποιες πρότερες σχετικές εμπειρίες και γνώσεις, κρίθηκε σκόπιμο, αρχικά, να γίνει συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τι σημαίνει τελικά ευ αγωνίζεσθαι ή σωστή αθλητική συμπεριφορά ή τίμιο παιχνίδι ή όπως ονομάζεται διεθνώς fair play. Σαφώς, η βιωματική κατανόηση μιας έννοιας, όπως είναι η άμιλλα ή η συνεργασία, εφόσον γίνει από μικρή ηλικία, μπορεί να οδηγήσει και στην πρακτική εφαρμογή της: αυτό άλλωστε (η εφαρμογή στην πράξη) αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της διδασκαλίας που σχετίζεται με τη συμπεριφορά. Έτσι, η όσον το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του τίμιου παιχνιδιού, συνδυαστικά, τόσο εντός της αίθουσας όσο και έξω στην αυλή, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,  μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σχετικά με την εν λόγω προβληματική, το μικροσενάριο δομήθηκε με βάση τις Τ.Π.Ε για τους παρακάτω λόγους:
 • Οι Τ.Π.Ε αποτελούν-σύμφωνα με τα λεγόμενα των παιδιών-ίσως τον ελκυστικότερο τρόπο διδασκαλίας
 • Ειδικότερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της μειονότητας, όπου υπάρχει ένα σχετικό έλλειμμα στη γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η κατανόηση εννοιών μέσα από εικόνες και πολυμέσα γίνεται ευκολότερα και αποδοτικότερα.
 • Στις περιπτώσεις των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου απουσιάζει το μάθημα της πληροφορικής (ως επί το πλείστον), η χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, αποτελεί για τους/τις μαθητές/τριες, μια μοναδική ευκαιρία επαφής με την εκπαιδευτική διάσταση των Τ.Π.Ε
 • Δημιουργήθηκαν (25) διαφάνειες (αρχείο pptx) με πληροφορίες σχετικά με τη σωστή αθλητική συμπεριφορά: κείμενα, εικόνες, βίντεο και υπερσυνδέσεις. Πέρα από τη γενικότερη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, οι εικόνες, τα βίντεο και οι υπερσυνδέσεις, αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των μαθητών/τριών. Μέσα από τις παραπάνω διεργασίες πραγματοποιήθηκαν και οι ανάλογες εργασίες/δραστηριότητες, είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Επίσης, δινόταν στους/στις μαθητές/τριες η δυνατότητα να λάβουν άμεσα περαιτέρω πληροφορίες για ένα θέμα (μέσω υπερσυνδέσεων), εφόσον το επιθυμούσαν. Άμεση ήταν και η ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις τους σε quiz. Τέλος, υπήρξε αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, μέσω διαδραστικού ψηφιακού ερωτηματολόγιου.
 • Φύλλα εργασίας:Τα φύλλα εργασίας μπορούν να δοθούν ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Τ.Π.Ε, είτε σε μορφή αρχείου word,  είτε σε έντυπη μορφή. Παρακάτω παρουσιάζεται η εκδοχή της έντυπης μορφής.
 • [1]. Η διδασκαλία του παρόντος μικροσεναρίου στηρίζεται στην παραπάνω διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx). Ως εκ τούτου, για τη λειτουργία του σεναρίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση να βρίσκεται το αρχείο (pptx), αποθηκευμένο στις επιφάνειες εργασίας των υπολογιστών που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες. Εδώ, παρατίθενται οι υπερσυνδέσεις που οδηγούν στην παρουσίαση, ενδεικτικά, όπου μπορεί κανείς να δει, αλλά και να χρησιμοποιήσει την παρουσίαση διαδικτυακά,  χωρίς όμως τη δυνατότητα «κατεβάσματος» της παρουσίασης.
 • Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή.
 • Έτος υλοποίησης: 2015-2016
 • Τίτλος: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι…!!!
 • Απευθείας «κατέβασμα» το πρόγραμμα εδώ

 • Ευρωπαϊκές δράσεις
 • Απευθείας «κατέβασμα» οι παραπάνω δράσεις εδώ

 • Εκπαιδευτική δράση: “Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα”
 • Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο: “Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα”, υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: Το Μεγάλο μας Σπίτι…!!!
 • Απευθείας «κατέβασμα» η δράση εδώ
 • Erasmus+/KA2,Κωδικός: 2015-1-PL01-KA201-016963 
 • Multicultural Schools. «Πολυπολιτισμικά σχολεία-Ενίσχυση του πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης μέσω των εκπαιδευτικών». Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα…!! Νικόλαος ΚαμέαςΈτος υλοποίησης 2015-2016.
 • Διαγωνισμοί/Ραδιόφωνο/Ταινία μικρού μήκους
 • Κανάλι 6, Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων, Ξάνθη 14 Μαΐου 2017
 • Εκτενής παρουσίαση της βράβευσης στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buisness Awards, του καινοτόμου διαθεματικού /διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • Education Buisness Awards, 5 Μαΐου 2017
 •  Αθήνα, Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐδα 
 • Μουσικοκινητική δράση από τους/τις μαθητές/τριες του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, στην έναρξη της εκδήλωσης Youth on the move. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου διαθεματικού / διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη.Το μεγάλο μας Σπίτι..!!! Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή, 2015-2016. Η δράση παρουσιάζεται καθ” όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται μετά το 2:55′.

 • Έντυπος & Ηλεκτρονικός Τύπος
 • Europe Direct Xanthi, 18 Μαΐου 2017
 • Άρθρο, αναφορικά με τη βράβευση του καινοτόμου διαθεματικού/διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016:
 • α) «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας» από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning-Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης 
 • β) Aργυρό βραβείο (Silver) στην κατηγορία  A2 Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buissness Awards 2017, στην Αθήνα

 •  Εφημερίδα «Εμπρός», Ξάνθη 11 Μαΐου  2017
 • Άρθρο, αναφορικά με τη βράβευση στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buissness Awards 2017, στην Αθήνα, του καινοτόμου διαθεματικού /διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • IndeXanthi.gr , Ξάνθη 27 Φεβρουαρίου 2016
 • Άρθρο για το καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016

 • Εφημερίδα «Εμπρός», Ξάνθη 24 Φεβρουαρίου 2016
 • Άρθρο για το καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο, Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016.

 • Xanthi Times «Νέοι σε κίνηση», Ξάνθη 4 Οκτωβρίου 2015
 • Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή τη μουσικοκινητική δράση των μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, που «άνοιξε» την εκδήλωση Youth on the Move. 

 • Εφημερίδα «Εμπρός» Ξάνθη 24 Σεπτεμβρίου 2015
 • Μουσικοκινητική δράση από τους/τις μαθητές/τριες του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, στην έναρξη της εκδήλωσης Youth on the move. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου διαθεματικού / διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη.Το μεγάλο μας Σπίτι..!!! Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή, 2015-2016.

 • Δελτία Τύπου
 • Europe Direct Xanthi, 17 Μαΐου 2016
 • Στην εκδήλωση «Ημέρα της Ευρώπης 2016: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση», που διοργάνωσαν το Europe Direct Ξάνθης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και οι TeachersEurope Ξάνθης, παρουσιάστηκε το καινοτόμο διαθεματικό /διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • Europe Direct Xanthi, 25 Φεβρουαρίου 2016
 • Δελτίο τύπου για το καινοτόμο διαθεματικό /διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016.

 • Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!!
 • Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή.
 • Έτος υλοποίησης: 2014-2015
 • Τίτλος: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!! 
 • Απευθείας «κατέβασμα» το πρόγραμμα εδώ

 • Ευρωπαϊκές δράσεις/Άρθρα/Παρουσιάσεις
 • Εφημερίδα “Χρόνος”, Κομοτηνή, 29 Απριλίου 2015
 • Καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση, Μύκη / Ξάνθη
 • Έτος υλοποίησης: 2014-2015
 • 2η θέση, μετά από αξιολόγηση, μεταξύ των προγραμμάτων Teachers4Europe που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς, σε Ξάνθη και Καβάλα, το σχ. έτος 2014-2015.
 • Παρουσίαση του προγράμματος, μετά από επιλογή και πρόσκληση, στην επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: Πολιτισμική Ετερότητα στη Εκπαίδευση & Υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης ν. Ξάνθης. Ξάνθη 16 Ιουνίου 2015.
 • Παρουσίαση του προγράμματος, μετά από επιλογή και πρόσκλησηστην ετήσια συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct. Ξάνθη 2 Οκτωβρίου 2015.
 • Παρουσίαση του προγράμματος, μετά από πρόσκληση, στην τελετή λήξης της επιμορφωτικής δράσης Teachers4Europe 20142015. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη 26 Ιουνίου 2015.
 • Εκπαιδευτικό ταξίδι,  ως Teacher4Europe, στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου – 02 Ιουλίου 2015.

 •  Έντυπος &  Ηλεκτρονικός τύπος
 • Μουσικοκινητική δράση των μαθητών /τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης στην έναρξη της εκδήλωσης για την Ημέρα της Ευρώπης. Η δράση ήταν μέρος του προγράμματος Teachers4Europe: Η Ευρώπη …μια ομάδα…!!! που υλοποιήθηκε στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης, 2014-2015. Νικόλαος Καμέας

 • Δελτία τύπου
 • Europe Direct Xanthi, 7 Οκτωβρίου 2015
 • Συνάντηση των στελεχών του Δικτύου Europe Direct στην Ξάνθη 
 • Στην ετήσια συνάντηση των στελεχών του Δικτύου Europe Direct που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη, παρουσιάστηκε το καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων Teachers4Europe με τίτλο, Η Ευρώπη….μια ομάδα…!!!,  που υλοποιήθηκε στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης, το σχολικό έτος 2014-2015. Νικόλαος Καμέας

 • Περιβάλλον και Πολιτισμός στον Τόπο που Ζω…!!!
 • Καινοτόμο, Διαθεματικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση
 • Έτος υλοποίησης: 2013-2014