Οικολογικά σχολεία

447022170 435440335914325 8574486390228656670 n

Καθώς ολοκληρώθηκε το σχέδιο δράσης του σχολείου μας για την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, προχωρήσαμε στη διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς) και σας τον παρουσιάζουμε!