Εκπαιδευτικοί

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργεί η πρωινή προσέλευση και το υποχρεωτικό τμήμα με υπεύθυνη νηπιαγωγό την προϊσταμένη του σχολείου, Ρεντάκη Τραϊανή, και το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα με υπεύθυνη νηπιαγωγό την Τσομπάνογλου Χρυσή.