ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς και αγαπητά παιδιά μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες ημέρες. Θέλω να σας ευχηθώ καλή σχολική χρονιά , με ασφάλεια και υγεία για όλους. Τη φετινή χρονιά 2021-2022 , εισάγονται στο νηπιαγωγείο τα Αγγλικά και τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Σχετικά με την Αγγλική γλώσσα  αναφέρονται προς ενημέρωσή σας τα παρακάτω:

 Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλοεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του νηπιαγωγού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.».

Η Αγγλική γλώσσα θα διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕΟ6 , ειδικότητας Αγγλικών για 2 ώρες την εβδομάδα και εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Σχετικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων  :

H διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εισάγεται στο πρόγραμμα σπουδών και στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. 

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνιστάται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης.

 

Βασιλοπούλου Σοφία

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

τηλ. επικοινωνίας 22310 59033