Καλό Πάσχα!

Ευχόμαστε το φως της Αναστάσεως του Χριστού,

να γεμίσει με χαρά κι ελπίδα τις καρδιές όλων μας!

 

 

 

Σημείωση : Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τη μεταφόρτωση των ηχητικών αρχείων των ευχών, γι’ αυτό δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στο βίντεο.