Το τραγούδι του χειμώνα

«Το τραγούδι του χειμώνα»

Ήρθε ο χειμώνας ο σοφός για να οργανώσει

τις ομαδούλες μας τριγύρω απ’ το χαρτί,

τις σκέψεις μας, όλες μαζί να τις ενώσει,

να ζωγραφίσουμε το τραγούδι όλοι μαζί.

Και με αφορμή τον χειμώνα

ζωγραφίζουμε το χωριό μας

μέσα στα χιόνια.