Παιχνίδι μνήμης

Τι θα λέγατε να παίξουμε ένα παιχνίδι μνήμης με ήχους του σπιτιού?

Ο βαθμός δυσκολίας θα αυξάνεται σταδιακά.

Θα βρείτε το παιχνίδι εδώ.

Καλή διασκέδαση!