Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου θα αναρτηθεί από τη διεύθυνση του σχολείου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση