ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – eChemTest

 

echemtest

To eChemTest® είναι ηλεκτρονικός διαγωνισμός  (Internet-basedplatform) με ψηφιακές ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χημείας και στοχεύει στην αποτίμηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα χημείας. Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν πανεπιστήμια 30 Ευρωπαϊκών χωρών, και από την Ελλάδα όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα Χημείας. Το eChemTest® έχει ευρύτατη χρήση στο χώρο της επίσημης χημικής εκπαίδευσης, στην Ευρώπη αλλά και εκτός των συνόρων της.

Το Ελληνικό εξεταστικό κέντρο εδρεύει  στο τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το οποίο τα Εκπαιδευτήρια ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ συνεργάζονται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Με το eChemTest® ο μαθητής ελέγχει τις γνώσεις του και αποτιμά την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται χημικές έννοιες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμμετέχοντας σε έναν πρωτοποριακό online διαγωνισμό μοναδικό στη Β’θμια εκπαίδευση και με ερωτήσεις χημείας εγκεκριμένες από τα περισσότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης που καλύπτουν την κοινή σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο σχολική ύλη χημείας. Για το eChemTest® υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://echemtc.eu  και στους υπερσυνδέσμους της.

Το eChemTest® που θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ το Σάββατο 5 Απριλίου 2014, διαρκεί μία διδακτική ώρα, είναι στα Ελληνικά, και αναφέρεται :

  • Στα  βασικά κεφάλαια της χημείας της Β’ και Γ’ γυμνασίου, για τους διαγωνιζόμενους μαθητές της Γ΄ γυμνασίου.
  • Στην ύλη χημείας Γυμνασίου και Α΄ λυκείου για τους διαγωνιζόμενους μαθητές της Α΄ λυκείου.
  • Στην ύλη χημείας γυμνασίου και Α΄, Β΄ λυκείου για τους διαγωνιζόμενους μαθητές  των Β’ και Γ’ λυκείου.

Το eChemTest® αποτελείται από 30 ερωτήσεις διαφόρων τύπων (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού-αριθμών κλπ.) οι οποίες λαμβάνονται τυχαία από μια μεγάλη πανευρωπαϊκή τράπεζα θεμάτων. Οι απαντήσεις συμπληρώνονται με χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Οι  μαθητές εισέρχονται στο σύστημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή  με χρήση ατομικών κωδικών και password που θα τους δοθούν εγκαίρως από το εξεταστικό κέντρο.

Πριν το διαγωνισμό θα αποσταλεί στα συμμετέχοντα σχολεία το αναλυτικό πρόγραμμα της εξέτασης ώστε ο κάθε μαθητής να γνωρίζει την ακριβή ώρα που θα διαγωνιστεί ( θα είναι προσωπική για τον κάθε μαθητή).

Για την μετακίνηση σας στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη δείτε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση