ΑΡΧΙΚΗ

Η εθελοντική ομάδα Α’ Βοηθειών του ΕΠΑ.Λ. Γέρας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κουλτούρας εθελοντισμού στο σχολείο μας και της κοινωνικής μας προσφοράς στην τοπική κοινότητα. Η δράση αυτή, μέσω του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ), αποτελεί συνέχεια των δράσεων του προηγούμενου σχολικού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν σε βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών, και ειδικότερα στην ΚΑΡΠΑ.

Κατά την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση ενός αυτόματου απινιδωτή και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στις Πρώτες Βοήθειες, μέσω της οργανωμένης εθελοντικής προσφοράς στον τόπο που ζουν. Στη συνέχεια, θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για την διάχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην τοπική κοινότητα, ενώ παράλληλα, θα συμμετέχουν σε δίκτυα εθνικής εμβέλειας (ομάδες, κοινότητες, φορείς) με παρόμοιες δράσεις και πρωτοβουλίες.

«Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»