Δημοσιευμένο στην κατηγορία Κοινωνικοσυναισθηματική Συμπεριφορά

Με τα χεράκια μου εγώ, προσφέρω μόνο το καλό…

Η συναισθηματική αγωγή είναι πολύ σημαντική και κατέχει ιδιαίτερη θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Μέσα στην τάξη και καθ’όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς χρησιμοποιούμε τεχνικές και δουλεύουμε με δραστηριότητες ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά την ικανότητα να διακρίνουν τα συναισθήματά τους και όταν χρειαστεί να τα διαχωρίζουν από  την συμπεριφορά τους. Είναι απαραίτητο οι μαθητές να κατανοήσουν την ανάγκη για αυτοέλεγχο και να καλλιεργήσουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων ώστε οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην ομάδα να διατηρηθούν σε άριστο επίπεδο. 

Μαθαίνουμε στα παιδιά πως να διαχειρίζονται τον θυμό τους και χρησιμοποιούμε τα χέρια μας μόνο για δημιουργικές εργασίες, για να εκδηλώσουμε θετικά συναισθήματα και όχι για να πληγώσουμε…Βασικός στόχος είναι η κατάκτηση της ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα ενός ατόμου να μπαίνει στη θέση ενός άλλου και καλλιεργείται από πολύ μικρή ηλικία. Βοηθάει στη λήψη καλύτερων και σωστότερων αποφάσεων, και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα ενήλικη ζωή….