Δημοσιευμένο στην κατηγορία Παγκόσμιες Ημέρες

Τα αγαπημένα μας ζώα…

Τα ζωάκια αποτελούν ένα από τα αγαπημένα θέματα των παιδιών. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την προστασία των ζώων στις 4 Οκτωβρίου, οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν και να μοιραστούν με τα υπόλοιπα παιδιά στην τάξη εμπειρίες, πληροφορίες, φωτογραφίες, εικαστικές δημιουργίες που αφορούν το αγαπημένο τους ζώο. Αυτή η δραστηριότητα προϋποθέτει και την προετοιμασία από το σπίτι. Η συμβολή της οικογένειας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για την καλλιέργεια χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που συνθέτουν την προσωπικότητα των νηπίων. Με αυτό τον τρόπο μπορούν τα παιδιά να υιοθετήσουν  θετική στάση προς το σχολείο και την μάθηση και να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα  και σιγουριά για τον εαυτό τους. Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας πρέπει να είναι εποικοδομητική και αποτελεσματική.