Αρχεία για 4 Μαΐου 2011

Ένα αλφαβητάρι για τον Παπαδιαμάντη

Ο Παπαδιαμάντης μας δίδαξε το ήθος του ανθρώπου και την τέχνη του λόγου. Ακολουθώντας το παράδειγμά του δημιουργήσαμε  το «αλφαβητάρι» του: βυζαντινά πρωτογράμματα, ένα για κάθε γράμμα του αλφάβητου, κάθε γράμμα για μια λέξη του, μια ζωγραφιά για κάθε σκέψη του.

Open publication – Free publishingMore book