Ωράριο Λειτουργίας

Διδακτικό Ωράριο Λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

Πρωινή Ζώνη
07:15 – 08:00 45 ́

Πρωινό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

 • Οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να προσέρχονται στο σχολείο έως τις 8.10. Μετά την είσοδο των μαθητών στις τάξεις, η πόρτα κλειδώνεται για λόγους ασφαλείας.
Πρωινό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα
08:00- 08:15 15 ́ Υποδοχή μαθητών-Προσευχή
08:15- 09:40  85 ́ 1η διδακτική περίοδος
09:40- 10:00  20 ́ Διάλειμμα
10:00- 11:30 90 ́
11:30- 11:45 15 ́ Διάλειμμα
11:45- 12:25  40 ́ 5η ώρα
12:25- 12:35 10 ́ Διάλειμμα
12:35- 13:15 40 ́ 6η ώρα
2.Ολοήμερο Πρόγραμμα
13:15- 13:25 10 ́ Διάλειμμα
13:25- 14:00 35 ́ Φαγητό – Ξεκούραση
14:00- 14:15 15 ́ Διάλειμμα
14:15- 15:00 45 ́ 1η ώρα
15:00- 15:15 15 ́ Διάλειμμα
15:15- 16:00 45 ́ 2η ώρα

ΠΩΣ ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΠΩΣ ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Κάθε φορά που τα παιδιά έχουν να εξασκηθούν στην Ανάγνωση στο σπίτι, μπορείτε να κάνετε μαζί τους κάποιες από τις πιο κάτω δραστηριότητες για να σιγουρευτείτε ότι δεν έχουν απλά αποστηθίσει το κείμενο.

 • Λέμε και αναγνωρίζουμε όλα τα γράμματα, ανάλογα με τον ήχο που παράγουν, ανάλογα με το τι φωνάζουν και όχι με το όνομά τους: άλφα, βήτα κλπ.
 • Επιμένετε το παιδί να διαβάζει δείχνοντας την κάθε λέξη που διαβάζει (με συνεχόμενη κίνηση).
 • Δείχνετε εσείς τις λέξεις και το παιδί διαβάζει (Ολοκληρωμένες  προτάσεις ή λέξεις αποσπασματικά μέσα στο κείμενο).
 • Ζητάτε να σας εντοπίσει στο κείμενο λέξεις που θα του πείτε.
 • Γράφετε αλλού κάποια λέξη ή πρόταση και τη διαβάζει ή την εντοπίζει στο κείμενο.
 • Γράφετε μια πρόταση από το κείμενο, όπου λείπει μία λέξη. Το παιδί διαβάζει την πρόταση και αναφέρει τη λέξη που λείπει ή την εντοπίζει στο κείμενο ή ακόμα και τη γράφει (αν είναι λέξη με τις γνωστές μέχρι εκείνη τη στιγμή συλλαβές).
 • Αλλάζετε τη σειρά των λέξεων μιας πρότασης και τη διαβάζει (π.χ. ‘Το λένε Τάσο.’, ‘Τάσο το λένε’.)
 • Διαβάζει μια πρόταση ξεκινώντας από την τελευταία λέξη, μέχρι την πρώτη.
 • Γράφετε μια γνωστή λέξη (λέξη με τις γνωστές μέχρι εκείνη τη στιγμή συλλαβές) από το κείμενο, που θα πείτε στο παιδί, και παραλείπετε μια συλλαβή για να τη συμπληρώσει.
 • Επιπλέον δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν για επιπλέον εξάσκηση – επανάληψη:
 • Κόβετε καρτελίτσες με τα γράμματα, τα συνδυάζετε και τα παιδιά διαβάζουν.
 • Ζητάτε να εντοπίζουν μέσα σε περιοδικά, εφημερίδες ή παραμύθια το νέο γράμμα, άλλα γνωστά γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.
 • Γράφετε άλλες άγνωστες προτάσεις με γνωστές λέξεις και το παιδί τις διαβάζει.
 • Υπαγορεύετε λέξεις, με γνωστές συλλαβές και τις γράφει.
 • Διαβάζουν άγνωστες λέξεις με γνωστά γράμματα.
 • Αναγραμματισμός γνωστής λέξης.

ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1

Οι προγραφικές ασκήσεις είναι  αναγκαίες, για την εκμάθηση των γραμμάτων και των αριθμών. Σκοπός τους είναι να θεμελιώσουν και να εδραιώσουν στο παιδί την κατάκτηση της εικόνας του γράμματος αλλά και της αλληλουχίας  των κινήσεων που απαιτούνται προκειμένου αυτή να αναπαραχθεί. Το παιδί, για να κατακτήσει πλήρως την κίνηση  και την χειρονομία της γραφής, χρειάζεται να ισορροπήσει τις μυϊκές του δυνάμεις και να χειριστεί με ευλυγισία κάθε άρθρωση  του χεριού. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να έχει ήδη αρχίσει πριν το παιδί πάρει μολύβι στο χέρι του

Οι  6 βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα παιδί πριν ξεκινήσει η διδασκαλία γραφής είναι:

· Η ανάπτυξη των μικρών μυών της παλάμης

· Ο οπτικοκινητικός συντονισμός

· Η ικανότητα του να πιάνει σωστά το μολύβι

· Η ικανότητα του να σχηματίζει ομαλά τα βασικά σχέδια, όπως κύκλους και γραμμές

· Η αντίληψη γραμμάτων, που συμπεριλαμβάνει την ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει φόρμες ή να βρίσκει ομοιότητες και διαφορές.

· Ο προσανατολισμός στη γραπτή έκφραση που περιλαμβάνει την οπτική ανάλυση των γραμμάτων και των λέξεων καθώς και τη διάκριση δεξιού ­αριστερού.

πηγή: Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός