ιδιωτικη

Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 3391_2005  { β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί,που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονταιστους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α`), εφόσον συμπληρώνουνστην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσίατουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με …

Συνέχεια του άρθρου ‘ιδιωτικη’ »

Προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη

 Προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη Η κείμενη νομοθεσία για την  προϋπηρεσία που αφορά την βαθμολογική εξέλιξη αναφέρεται στους, Ν4452/2017- Εγκύκλιος : Αρ.Πρωτ. egg_92665_17 Αρ. Πρωτ. : 35527/Ε2/3/3/2017 – ΔΙΔΑΔ/Γ31.56/2417.ΟΙΚ.31389 – ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ. 21426 και ΠΔ 69/2016 ΦΕΚ Α’ 127/13-7-2016 Η προϋπηρεσία αυτή: 1.    Πρέπει να έχει παρασχεθεί μετά την λήψη πτυχίου 2.    Να είναι συναφής με το …

Συνέχεια του άρθρου ‘Προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη’ »

Διευκρινίσεις σχετικά με την 4-μηνη Άδεια Άνατροφής Άνευ Αποδοχών για αναπληρωτές

Διευκρινίσεις σχετικά με την 4-μηνη Άδεια Άνατροφής Άνευ Αποδοχών για αναπληρωτές 30 Σεπτεμβρίου 2021 Σημειώνεται ότι η 4-μηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 χορηγούνταν στους/στις αναπληρωτές/τριες υπό την προϋπόθεση να έχουν απασχοληθεί στη δημόσια εκπ/ση (ήτοι στον ίδιο εργοδότη συνεχόμενα ή διακεκομμένα) για 1 χρόνο προηγουμένως κλπ και δεν χορηγούνταν …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διευκρινίσεις σχετικά με την 4-μηνη Άδεια Άνατροφής Άνευ Αποδοχών για αναπληρωτές’ »