Για να αποκτήσει κάποιος αμερικανική υπηκοότητα πρέπει να περάσει

και ένα προφορικό διαγώνισμα «κοινωνικής & πολιτικής αγωγής«.

Στο βίντεο όμως που γύρισαν μέλη του Immigrant Archive Project,

αυτόχθονες Αμερικανοί πολίτες… δεν τα πήγαν και τόσο καλά

στις ίδιες ερωτήσεις που απαιτείται να απαντήσουν οι ξένοι.