Αρχεία για Μάιος 2018

Τα 5 συμπεράσματα για τη διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών της ημερίδας του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παν. Αιγαίου.   Πέντε σημαντικά  συμπεράσματα   προέκυψαν από την 3η επιστημονική  ημερίδα  με θέμα «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών – Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών […]