Προϋπολογισμός 2010

Κοιτάζοντας τα τελευταία νέα στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βρίσκει κανείς όλες τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ας τα πάρουμε με τη σειρά:

1η Απόφαση: Αριθ. Πρωτ.:2/92313/0020/23-12-2009
2ηΑπόφαση: Αριθ. Πρωτ.:2/4431/25-01-2010
3η Απόφαση:  » Διαβάστε περισσότερα