Απρ 24
04

Παρουσίαση του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ιωνίδειο Σχολή

Παρουσίαση τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιά

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 επισκέφτηκε το Σχολείο μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ε.Π.Ε.Σ. κος Γρηγόρης Χονδροκούκης καθώς κι ο Επίκουρος καθηγητής Παύλος Ειρηνάκης προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές για τις δυνατότητες που παρέχει η φοίτηση στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιήθηκε περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο στο οποίο αναφέρθηκαν βασικοί κορμοί κι άξονες γνωστικών αντικειμένων. Αναλύθηκαν τα βασικά μαθήματα κάθε εξαμήνου και στη συνέχεια μελετήθηκαν και εκείνα τα μαθήματα επιλογής τα οποία καθορίζουν έναν πιο εξειδικευμένο προσανατολισμό του φοιτητή με βάση τις ικανότητές του, τους βαθμούς αυτοαποτελεσματικότητάς του (self-efficacy perceptions), τις γενικότερες προτιμήσεις του που αφορούν στις φιλοδοξίες του, τις εμπνεύσεις του, τις προσδοκίες του(self-efficacy expectations) και τους στόχους του έτσι όπως όλα τα μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης απαιτούν για την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής παράστασης(making career choice and performance).

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας  είναι ένα Τμήμα στο οποίο κάθε φοιτητής μπορεί να λάβει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου  με την εργαστηριακή υποστήριξη  σε θέματα που αφορούν την Προσομοίωση στη Βιομηχανική Διοίκηση, την Πληροφορική και την Επιχειρησιακή Έρευνα (Research Operation). Πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό τμήμα ανοιχτό προς τους φοιτητές, προσιτό και φιλόξενο που τους παρέχει όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης τόσο σε ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα

  • η ύπαρξη του Γραφείου Διασύνδεσης συνδέει ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο με την αγοράς εργασίας μέσω της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
  • Τα προγράμματα Erasmus επιτρέπουν την εκπαίδευση των φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για την αναβάθμιση των σπουδών τους
  • Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις τα οποία είναι πλήρους απασχόλησης και γίνονται έναντι αμοιβής δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πείρα και να κάνουν πλέον εφαρμογή στην πράξη αυτά τα οποία διδάχθηκαν (βιωματική διδασκαλία). Βέβαια παρέχουν σε πολλούς από αυτούς τη δυνατότητα να ενσωματωθούν και στο ανθρώπινο δυναμικό της υπό απασχόλησης μονάδας επιτρέποντας έτσι σε κάποιους και την επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι καθηγητές ενημέρωσαν τους μαθητές και για τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υποστηρίζονται από το Τμήμα. Αναφέρθηκαν ειδικά στη διασύνδεση του Τμήματος με την κοινωνία και με όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς χώρους στους οποίους η γνώση των Οικονομικών, των Ναυτιλιακών και των Σπουδών Πληροφορικής είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιτακτική. Αν σκεφτούμε ότι στην πόλη του Πειραιά έχουν την έδρα τους πολλές ναυτιλιακές εταιρείες στις οποίες απαιτούνται οι προαναφερθείσες γνώσεις διαπιστώνουμε πόσο σημαντική είναι η φοίτηση στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας καθώς απορροφά μεγάλο μέρος αποφοίτων.

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι επιβεβαιώνονται όλα τα ευρήματα των ερευνών τα οποία  υποστηρίζουν ότι η  απόφαση σπουδών σχετίζεται με κριτήρια όπως:

  • Η κοινωνική αξία της μόρφωσης (Social value). Οι ομιλητές τόνισαν την αξία της μόρφωσης ως βασικό παράγοντα πνευματικής ανέλιξης και κατ’ επέκταση κοινωνικής και επαγγελματικής, έτσι όπως αυτές διασφαλίζονται μέσα από την απόκτηση κύρους κι αίγλης.
  • Τον μοχλό κινητοποίησης (motivation movement). Είναι γεγονός ότι η επιλογή σπουδών σχετίζεται με την ενδεχόμενη επαγγελματική αποκατάσταση και τις οικονομικές απολαβές.
  • Την άμεση ή έμμεση αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη (social support) στην ενίσχυση της προσπάθειας και την επίτευξη των στόχων όπως άλλωστε προβλέπει κι η Συμπεριφορική Προσέγγιση.

Οι ομιλητές απάντησαν στις ερωτήσεις των μαθητών και πολλοί έδειξαν ενδιαφέρον να την επιλέξουν ως βασική σχολή προτίμησης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.Δεν επιτρέπονται σχόλια.