«

»

Δεκ 19 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ σχολ. έτους 2019-20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΗ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ 

Στο Ευηνοχώρι σήμερα, 19 Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9.00 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση, στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου , ύστερα από πρόσκληση του ίδιου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, από οικονομικής άποψης, σχετικά με την  πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ τάξης του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου στη Θεσσαλονίκη από 18/2/2020 έως 22/2/2020. Η επιτροπή  συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 17η/19-12-2019 πράξη του Διευθυντή  του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο για την παραπάνω εκδρομή μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Παρόντες ήταν οι:

  1. Σταμάτης Νικόλαος, Διευθυντής του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου, ως πρόεδρος,
  2. Καραπαπά Αναστασία, καθηγήτρια του σχολείου, ως μέλος,
  3. Σταυρόπουλος Λάμπρος, καθηγητής του σχολείου, ως μέλος,
  4. Ζέρβας Γρηγόρης, πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

Ο  Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του ΥΠΕΘ. Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις παρακάτω 4 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα ταξιδιωτικά γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή :

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 Connection
2 Salagiannis Travel
3 Char-ma Holidays

 

4 Kotsis Tours
5 Καλυδώνα Tours-Κάκκος

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των τουριστικών γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε τη συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης- όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 Salagiannis Travel
2 Cha-rma Holidays
3 Kotsis Tours
4 Καλυδώνα Tours-Κάκκος
5 Connection

ε΄. Συζήτησε και, λαμβάνοντας υπόψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά, διαπίστωσε ότι η προσφορά του τουριστικού γραφείου «Salagiannis Travel» είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ τάξης του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου στη Θεσσαλονίκη από 18/2/2020 έως 22/2/2020 στο τουριστικό γραφείο «Salagiannis Travel». Ορίστηκε προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων δύο (2) εργασίμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 23-12-2019.

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Σταμάτης

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων