«

»

Φεβ 14 2019

Προκήρυξη 7ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης 2018 -2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

7ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης 2018 -2019

αφιερωμένου στις ποιήτριες

Κική Δημουλά και Μαρία Πολυδούρη

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» προκηρύσσουν τον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, αφιερωμένο στις ποιήτριες Κική Δημουλά και Μαρία Πολυδούρη, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

1)        Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού, των τριών τάξεων του γυμνασίου και των τριών τάξεων του λυκείου, που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στα σχολεία όλων των Δήμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

2)        Στον διαγωνισμό ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα».

3)        Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν ΕΝΑ (1) μόνο ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ποίημά τους (με ελεύθερο θέμα), το οποίο δεν πρέπει να εκτείνεται σε περισσότερους των τριάντα (30) στίχων.

4)        Ο/Η αποστολέας θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ψευδώνυμο τόσο για την αποστολή όσο και για την υπογραφή του ποιήματος. Στον φάκελο που θα εμπεριέχει το ποίημα θα τοποθετηθεί ένας μικρότερος, στον οποίο θα εσωκλείεται έγγραφο με τα πραγματικά στοιχεία του ποιητή/ της ποιήτριας (ονοματεπώνυμο, τάξη, σχολείο, διεύθυνση κατοικίας και αριθμοί τηλεφώνου : σταθερό και κινητό), όπως επίσης το ψευδώνυμο και τον τίτλο του ποιήματος. Ο μικρός φάκελος θα ανοιχθεί μετά τη σύνταξη του Πρακτικού των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Χρησιμοποιώντας οι ενδιαφερόμενοι τα ψευδώνυμά τους ή τα πραγματικά ονόματά τους, θα τους ανακοινώνεται ο συνολικός βαθμός που έλαβε το ποίημά τους από τους κριτές.

5) Το ποίημα που θα σταλεί θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένο με Computer (Η/Υ) σε έξι (6) αντίτυπα, υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο. Ο Φάκελος θα σταλεί με συστημένη επιστολή στα Γραφεία των Εκπαιδευτηρίων, στη Διεύθυνση: Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα», Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΑΓΡΙΝΙΟ 30  100, με την ένδειξη:

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 7ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

Ψευδώνυμο : ……………………………………….

Σχολείο: …………………………………………………..

6)        Η Πενταμελής Επιτροπή Κρίσης του διαγωνισμού αποτελείται από εκπαιδευτικούς ειδικούς στη λογοτεχνία. Η βαθμολόγηση θα γίνει από το 1 έως το 20 και τα αποτελέσματα θα προκύψουν από τους μέσους όρους των πέντε βαθμών.

7)        Για τις συμμετοχές από  Ε΄ Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου θα απονεμηθούν, κατά σειρά, τρία (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και τρεις (3) ΕΠΑΙΝΟΙ (Α’, Β’ και Γ’).

8) Για τις συμμετοχές από Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου θα απονεμηθούν, ομοίως, κατά σειρά, τρία (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και τρεις (3) ΕΠΑΙΝΟΙ (Α’, Β’ και Γ’).

9)  Και στις δύο παραπάνω κατηγορίες τα Βραβεία θα συνοδεύονται από χρηματικά ΕΠΑΘΛΑ των 250 (διακοσίων πενήντα), 150 (εκατόν πενήντα) και 100 (εκατό) ΕΥΡΩ, αντίστοιχα, ενώ οι Έπαινοι θα συνοδεύονται από  λογοτεχνικά βιβλία. Στις περιπτώσεις ισοψηφιών Βραβεία – χρηματικά Έπαθλα και Έπαινοι θα μοιράζονται ισομερώς. Στον καθένα που θα διακριθεί, είτε με Βραβείο είτε με Έπαινο, θα απονεμηθεί τιμητικό-ονομαστικό ΔΙΠΛΩΜΑ, καλλιτεχνικά εκτυπωμένο.

10)      Ως  τελευταία  προθεσμία  αποστολής των συμμετοχών,  ορίζεται  η     31/03/2019. Οι ημερομηνίες της αποστολής θα εξακριβώνονται από τις σφραγίδες των Ταχυδρομικών Γραφείων.

11)      Τα Βραβεία, οι  Έπαινοι και τα τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2018-2019 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί και θα δημοσιευθεί εγκαίρως. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους στα τηλέφωνα: 26410 24800 και 26410 24360.

Αγρίνιο,  8 Νοεμβρίου 2018

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Δ/ντρια Δημοτικού          Δ/ντρια Γυμνασίου           Δ/ντής Λυκείου           Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

 

Μπαλαούρα Ευφροσύνη   Κουτσικάκη Ζωή    Κατσιπάνος Σωκράτης     Νάκος Κων/νος

 

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων