Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2019

Θέμα αρμονίας πανελληνίων 2019

      Τα τελευταία χρόνια τα θέματα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων γράφονται σύμφωνα με ένα αρκετά τυποποιημένο σχήμα. Χαρακτηριστικά του σχήματος αυτού είναι η σαφής τμηματοποίηση, με εμφάνιση τέλειων πτώσεων στα τέλη των μουσικών φράσεων, και η τήρηση ενός λίγο … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Γ΄ Λυκείου, Θέματα πανελληνίων εξετάσεων | 2 Σχόλια