Αρχεία για 7 Ιανουαρίου 2010

> Οι πεζογράφοι που εντάσσονται στην «Γενιά του ’30» είναι σύνολοσυγγραφέων με συχνά διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά με κοινό στόχο τηνανανέωση της πεζογραφίας. Οι γενικές τάσεις που επικράτησαν μπορούν ναδιακριθούν σε τρεις ομάδες: πεζογράφους με καταγωγή από την Μικρά Ασία,πουεμφανίστηκαν ήδη από την δεκαετία του ’20 και έμειναν πιο κοντά στηνπαράδοση, εμπνεόμενοι κυρίως από τον τόπο […]