Αρχεία για 6 Ιανουαρίου 2010

Εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δυσκολεύονται στην πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο εφόσον είναι υποχρεωμένοι να γράφουν τις διευθύνσεις σε μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν. Ο εφιάλτης αυτός τελειώνει εφέτος, με την έλευση των πρώτων διαδικτυακών διευθύνσεων που θα γράφονται με μη λατινικούς χαρακτήρες. Η Διαδικτυακή Εταιρεία Ονοματοδοσίας και Αριθμοδότησης (ΙCΑΑΝ) δέχεται από τον περασμένο Οκτώβριο […]