Αρχεία για 11 Μαΐου 2009

Τη λειτουργία του Street View της Google απαγόρευσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έως ότου η εταιρεία προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία στην Αρχή. Η Google με το Street View επιθυμεί να δώσει στους χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα να περιηγηθούν ψηφιακά στους δρόμους μεγάλων πόλεων. Μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει μαζέψει δεδομένα από πόλεις του […]

Τη λειτουργία του Street View της Google απαγόρευσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έως ότου η εταιρεία προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία στην Αρχή. Η Google με το Street View επιθυμεί να δώσει στους χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα να περιηγηθούν ψηφιακά στους δρόμους μεγάλων πόλεων. Μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει μαζέψει δεδομένα από πόλεις του […]