Αρχεία για 26 Μαΐου 2008

Στη Διεύθυνση του Εθνικού τυπογραφείου http://www.et.gr δημοσιεύτηκετο ΦΕΚ Β 849/12.05.2008 Ημερομηνία Κυκλοφορίας 16.05.2008 Σελίδες 8 (11149 – 11156) με θέμα συμπλήρωση του Μητρώου επιμορφωτών Β επιπέδου Αν χρησιμοποιείτε Microsoft Internet Explorer πρέπει να έχετε εγκαταστημένο τον Adobe SVG Viewer.Για να δείτε το πλήρες περιεχόμενο της σελίδα του ΦΕΚ, μπορείτε να μετακινήσετε το περιεχόμενό της σε […]

>Εφαρμογή αμφίδρομης μετατροπής Greeklish σε ελληνικούς χαρακτήρες. (Ver 3.3)

Εφαρμογή αμφίδρομης μετατροπής Greeklish σε ελληνικούς χαρακτήρες. (Ver 3.3)

> http://www.ilsp.gr/assistive.html

http://www.ilsp.gr/assistive.html