Αρχεία για 24 Μαΐου 2008

> ΕΑΠ – Ασφάλεια Υπολογιστών – Upload a Document to Scribd Read this document on Scribd: ΕΑΠ – Ασφάλεια Υπολογιστών

ΕΑΠ – Ασφάλεια Υπολογιστών – Upload a Document to Scribd Read this document on Scribd: ΕΑΠ – Ασφάλεια Υπολογιστών

> | View | Upload your own

| View | Upload your own

> H 7 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλής Πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Καθιερώθηκε με την πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες και ιδιαίτερα τα παιδιά για τους κινδύνους του διαδικτύου.Για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο έχουν παρθεί μέτρα τόσο σε διεθνή όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Ταυτόχρονα, έχουν δημιουργηθεί […]

H 7 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλής Πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Καθιερώθηκε με την πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες και ιδιαίτερα τα παιδιά για τους κινδύνους του διαδικτύου.Για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο έχουν παρθεί μέτρα τόσο σε διεθνή όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Ταυτόχρονα, έχουν δημιουργηθεί ειδικές […]