Αρχεία για 6 Φεβρουαρίου 2008

Η αξιολόγηση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ ? Εσωτερική αξιολόγηση Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ θα βασιστεί στην ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου και στην εκτίμηση των δραστηριοτήτων και εργασιών τις οποίες θα εκπονήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του. Οι δραστηριότητες και εργασίες θα αποτυπωθούν σε έναν φάκελο εργασιών (eportfolio), ο οποίος θα δημιουργείται […]