Το νερό στον κόσμο

10/12/2019 ΓΡΑΤΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Το νερό

Το νερό

Χρήσεις του νερού

‘Ενα από τα σημαντικότερα συστήματα από τα οποία εξαρτάται η ζωή στον πλανήτη μας είναι ο κύκλος του νερού στη φύση . Με τις τεχνολογικές παρεμβάσεις του ανθρώπου προκαλούνται σοβαρές διαταραχές στον κύκλο του νερού.Έτσι , εμφανίζονται μεγάλες περίοδοι  ξηρασίας , που εναλλάσσονται με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Μερικές από τις αιτίες του φαινομένου αυτού, δηλαδή της διαταραχής του κυκλου του νερού, είναι :

  • η καταστροφή των δασών ,
  • η αποξήρανση των υγρότοπων ,
  • η εκτροπή των υδάτινων αποδεκτών (π.χ. ποταμών),
  • η κατασκευή φραγμάτων,
  • το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Έχουμε μεγάλη ευθύνη για τη διαταραχή του κύκλου του νερού , καθώς και για το γεγονός ότι ρυπαίνουμε τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Στις ανθρώπινες δραστηριότητες των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών το νερό χρησιμοποιείται με υψηλότερους ρυθμούς από αυτούς των υπόλοιπων χωρών . Ο μισός πληθυσμός της Γης δεν έχει εξασφαλίσει τις βασικές συνθήκες καθαριότητας (τουαλέτες , βρύσες κλπ.). Η έλλειψη νερού όμως δε σημαίνει μόνο δίψα, αλλά και πείνα , αφού η έλλειψή  του στερεί από τις ανθρώπινες κοινωνίες τη δυνατότητα καλλιέργειας της Γης.

Κύκλος του νερού

Κύκλος του νερού

Νερό.ppt from Efi Sp

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Φυσικοί πόροι. Ετικέτες: .

Αφήστε μια απάντηση


Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Αρχείο

Kατηγορίες

Μεταστοιχεία