Αρχική » ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταγματάρχη Παπακώστα 6 (ισόγειο) - 47132 Άρτα Τηλέφωνο: 2681028566 kesyp@dide.art.sch.gr
image sep1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), έτους 2023, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr,  στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, έχουν αναρτηθεί οι σχετικές εγκύκλιοι, που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου/ας (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής/τρια ή απόφοιτος/η), καθώς και τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης. Επίσης, έχουν αποσταλεί ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε συγκεντρωτικά τους/τις υποψηφίους/ες:

 1. Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση των υποψηφίων σε ένα επιπλέον ειδικό μάθημα
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Αγγλικά (1)
 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Γαλλικά(1)
 • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Γερμανικά(1)
 • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ιταλικά(1)
 • Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ισπανικά(1)
 • Ναυτιλιακών Σπουδών: Αγγλικά (2)
 • Τουριστικών Σπουδών: Αγγλικά (2)
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού: Αγγλικά (2)
 • Τουρισμού: Αγγλικά (2)
 • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: Ελεύθερο Σχέδιο (3)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) : αφορά υποψήφιους/ες του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

                       (2) : αφορά υποψήφιους/ες του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) και του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των ΕΠΑΛ

                       (3) : αφορά υποψήφιους/ες του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

 1. Σχολές που απαιτείται εξέταση σε ένα επιπλέον ειδικό μάθημα, αλλά με επιλογή 1 ξένης γλώσσας (ΞΓ), από Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (4)
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (4)
 • Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού (5)
 • Επικοινωνίας & ΜΜΕ (5)
 • Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (6)
 • Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (5)
 • Διοίκησης Τουρισμού (7)
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (4)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (4) : αφορά υποψήφιους/ες του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ), του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) και του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των ΕΠΑΛ

                        (5) : αφορά υποψήφιους/ες του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) και του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των ΕΠΑΛ

                        (6) : αφορά υποψήφιους/ες του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ), του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) και των ΤΟΜΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των ΕΠΑΛ

                        (7) : αφορά υποψήφιους/ες του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) και του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των ΕΠΑΛ

 1. Σχολές που απαιτείται εξέταση σε δύο επιπλέον ειδικά μαθήματα
 • Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: 2 ΞΓ (Επιλογή από Αγγλικά, Γαλλικά, ή Γερμανικά) (8)
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο (9)
 • Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας : Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο (10)
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής : Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο (11)
 • Μουσικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ): Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (12)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    (8) : αφορά υποψήφιους/ες του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

                        (9) : αφορά υποψήφιους/ες του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) και του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ των ΕΠΑΛ

                        (10) : αφορά υποψήφιους/ες του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

                        (11): αφορά υποψήφιους/ες του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ), του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) και του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ των ΕΠΑΛ

                        (12) : αφορά υποψήφιους/ες όλων των Επιστημονικών Πεδίων και όλων των Τομέων των ΕΠΑΛ

 1. Ειδικό καθεστώς Πανελλαδικών εξετάσεων

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται για τα τμήματα:

 • Μουσικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα)
 • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΠΑ.ΜΑΚ.)

εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων:

 • στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΓΕΛ) ή στο μάθημα γενικής παιδείας Νέα Ελληνικά (ΕΠΑΛ)
 • στο ειδικό μάθημα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
 • στο ειδικό μάθημα: Μουσική Αντίληψη και Γνώση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αφορά υποψήφιους/ες όλων των Επιστημονικών Πεδίων και όλων των Τομέων των ΕΠΑΛ

 1. Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας

Οι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές Λιμενικού Σώματος και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει επιπρόσθετα να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές), οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2023. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό, σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία. Τα κριτήρια και η διαδικασία εισαγωγής καθορίζονται κάθε χρόνο στις συγκεκριμένες προκηρύξεις. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένα κριτήρια εισαγωγής, σύμφωνα με τις προγενέστερες προκηρύξεις:

 • Για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση. Όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α ́ εξαμήνου στην κολύμβηση
 • Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και η κατανομή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων
 • ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
  • Ύψος: Για τις Στρατιωτικές Σχολές το ύψος των γυναικών είναι 1,60 μ., ενώ των ανδρών 1,70 μ. Για σώματα ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική και Λιμενικό), το ύψος των γυναικών είναι 1,63 μ., ενώ των ανδρών 1,70. Οι υποψήφιοι άντρες του τμήματος ιπταμένων της σχολής Ικάρων, θα πρέπει να έχουν ύψος είναι από 1.70 έως 1.90 μ., ενώ αντίστοιχα οι υποψήφιες γυναίκες πρέπει να έχουν ύψος 1,65μ. έως 1.9 μ.
  • Δείκτης μάζας σώματος: ο ΔΜΣ ανδρών είναι 19-27 και γυναικών 18-25. ΔΜΣ νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα: Βάρος (Κιλά) / Ύψος2(Μέτρα). Παράδειγμα: Αποδεκτό βάρος για άνδρα ύψους 1,70 μ. τα 78 κιλά και κάτω. Αποδεκτό βάρος για γυναίκα ύψους 1,60 μ. τα 66 κιλά και κάτω.
 • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
  • Όρια επίδοσης υποψήφιων για στρατιωτικές σχολές :
  • kesyp agonismata
 • Όρια επίδοσης υποψήφιων για ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική και Λιμενικό
 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16” (1 προσπάθεια)
 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4′ και 20” (1 προσπάθεια)
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (3 προσπάθειες)
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (3 προσπάθειες)
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (3 προσπάθειες ανά χέρι)
 6. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων σε 50’’ (1 προσπάθεια) – μόνο για Πυροσβεστική
  • Για τους υποψήφιους/ες της Σχολής Λιμενικού Σώματος δεν απαιτείται εξέταση στην κολύμβηση στις ΠΚΕ (οι επιτυχόντες εξετάζονται με μέριμνα της σχολής μετά την κατάταξη τους και εντός 10 ημερών στα πενήντα (50) μέτρα ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο (2) λεπτών με μία προσπάθεια)
 • Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων πρέπει να έχουν επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση)
 • Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες εισαγωγής, όπως:
  • Ειδ. Κατ. 3648/α (35% της γενικής σειράς επιτυχίας)
   • Παιδιά Πολύτεκνων
   • Παιδιά τρίτεκνων οικογενειών
  • Ειδ. Κατ. 3648/β (3,5% της γενικής σειράς, τουλάχιστον 1 άτομο)
   • Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις ή και Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου, με αναπηρία 67% και άνω, σε διατεταγμένη υπηρεσία
   • Παιδιά ή αδέλφια θανόντων στρατιωτικών κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
   • Παιδιά Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και οπλιτών, που συμμετείχαν στα γεγονότα του 1964, 1967 και 1974 στην Κύπρο
  • Ειδ. Κατ. 3648/γ (3%της γενικής σειράς )
   • Οι Έλληνες του εξωτερικού
 1. Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ)

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αθλητικές δοκιμασίες).

 • Οι αθλητικές δοκιμασίες αφορούν εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα:
  • ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια
  • ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
  • ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια
  • 50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ
 • Στα αγωνίσματα ισχύει η κατώτατη βάση εισαγωγής. Οι υποψήφιοι/ες συγκεντρώνουν μόρια, ανάλογα τις επιδόσεις τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  αφορά υποψήφιους/ες όλων των Επιστημονικών Πεδίων και όλων των Τομέων των ΕΠΑΛ

 1. Υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)

Υποψήφιοι/ες για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), δεν υποβάλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν  επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό,  ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2023).

 1. Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (5% ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ιες εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν  σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

 • Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ.
 • Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε ΕΔΩ.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση