Σ.Δ.Ε.Υ. Μαγνησίας (σχολικές μονάδες)

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  Ε.Δ.Υ.

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου

 • 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
 • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ν. Ιωνίας Βόλου

 • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ειδικό Δημοτικοο Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου

 • 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   1ο Ειδικό Δημοτικό Βόλου «Οι  Κένταυροι»

 • 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου «Οι Κένταυροι»

 • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ειδικό Δημοτικό Βόλου Δ.Α.Δ.

 • 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 • 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου Δ.Α.Δ.

 • 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   2ο Ειδικό Δημοτικό Βόλου

 • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ειδικό Δημοτικό Αγριάς

 • 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
 • 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγριάς

 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ- ΔΙΜΗΝΙΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ- ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού

 • 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
 • 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ειδικό Δημοτικό Αλμυρού

 • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
 • 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Ειδικό Δημοτικό Σκιάθου

 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
 • 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   1ο Δημοτικό Σκοπέλου

 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Κέντρο Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.:   Δημοτικό Αλοννήσου

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ