Υποβολή αιτήματος από τους γονείς

1ο Βήμα  Στο σχολείο

1.1. Ο γονέας /κηδεμόνας του/της  μαθητή/τριας  συμπληρώνει την ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 

1.2. Ο έτερος γονέας συμπληρώνει μία ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

στην οποία αναφέρει ότι:  “Δηλώνω υπεύθυνα ότι ως γονέας/κηδεμόνας του (ονοματεπώνυμο μαθητή) συναινώ στην αξιολόγηση του /της από το ΚΕΔΑΣΥ Μαγνησίας” (την οποία μπορεί να αποστείλει και απευθείας στο ΚΕΔΑΣΥ). 

2ο Βήμα   Στο ΚΕΔΑΣΥ

Την ημέρα της αξιολόγησης ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας προσκομίζει τα παρακάτω έγγραφα:

  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικο οικογενειακής κατάστασης.
  • Διαζευκτήριο και Επιμέλεια τέκνων (σε περίπτωση διαζυγίου γονέων).
  • Ιατρικές γνωματεύσεις, Γνωμάτευση ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ, Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ (εφ όσον υπάρχουν).
  • Εκθέσεις ή αξιολογήσεις  θεραπευτών  (εφ όσον υπάρχουν).
  • Τετράδια στα μαθήματα Γλώσσας και Αριθμητικής (για μαθητές Δημοτικού σχολείου).
  • Βαθμολογία προηγούμενων σχολικών ετών και φωτοτυπίες  διαγωνισμάτων στην Γλώσσα-Κείμενα, Ιστορία και Μαθηματικά (για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου).