Δραστηριότητες για Α-Γ τάξεις

 

Το Πληκτρολόγιο

Παίξτε εδώ

Συσκευές του υπολογιστή

Παίξτε εδώ

Τα σύμβολα του ποντικιού

Παίξτε εδώ

Παιχνίδια

To πληκτρολόγιο χάλασε

Μαθαίνω το πληκτρολόγιο

Παιχνίδια με γράμματα

Γράμματα που πέφτουν

Λεξιδρομίες

Γραμματοεισβολείς

Δραστηριότητες για Δ-ΣΤ τάξεις

 

Βρες τον Impostor (αυτός που προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος)

Παίξτε εδώ

Κρεμάλα (Κίνδυνοι του Διαδικτύου)

Παίξτε εδώ

Αποθηκευτικά Μέσα

Παίξτε εδώ

Σταυρόλεξο (Το υλικό του υπολογιστή)

Παίξτε εδώ

Αρχεία και φάκελοι

Παίξτε εδώ

Το υλικό του υπολογιστή

Παρουσίαση

Σταυρόλεξο

Εικονόλεξο

Παιχνίδι αντιστοίχισης

Τροχός

AutoDraw

Online σχεδίαση στο Autodraw

Οδηγίες για τη χρήση του εργαλείου θα βρείτε εδώ

 

OctoCats

Ντύσε τη γάτα σου

Μερικές από τις γάτες σας!