Ιστορία Ε΄. Ενότητα B. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Μεταμορφώνεται.

5.  Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας .

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης.

8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

10. ΤοΠαλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι.

11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο.

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Δημοσιεύθηκε στην ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.