Επεξεργασία κειμένου-Word

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΟΥΚΙΔΕΣ &ΑΡΙΘΜΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΓΡΑΦΙΚΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

http://1tee-evosm.thess.sch.gr/pc/pliroforiki.htm

Μαθήματα On Line
http://www.manesis.gr/mathimata/wordmenu.htm

Ασκήσεις
http://users.thess.sch.gr/ignatiadis/WORD-ASK.htm

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε Βασικές Δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπ/ση

Υλικό Επιμόρφωσης
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Επεξεργασία κειμένου

Υπολογιστικό φύλλο

Παρουσιάσεις

Internet

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html