Σχολιασμός θεμάτων ημερησίων Λυκείων ΑΕΠΠ 2011

Τα φετινά θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ήταν σαφή, ορθά διατυπωμένα και κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα της ύλης. Ο βαθμός δυσκολίας τους ήταν σωστά διαβαθμισμένος και οι προετοιμασμένοι μαθητές με σωστή διαχείριση χρόνου δε θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θεωρούμε θετικό ότι υπάρχουν σημεία, όπως τα ερωτήματα Α2.4, Α2.5, Α4 και

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Θέματα ΑΕΠΠ Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης (εκφωνήσεις, λύσεις, σχολια)

Η ΕΠΥ με αφορμή τα θέματα των απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης (κύκλου πληροφορικής και υπηρεσιών) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 έχει να δηλώσει τα ακόλουθα:

http://www.epy.gr