Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Βοιωτίας σε θέματα που αφορούν:

 • Ψηφιακές Υποδομές και Λειτουργία Εργαστηρίων ΤΠΕ, Διαδικτυακή Σύνδεση
 • Συμβουλές για Αποκατάσταση Βλάβης Υλικών Δικτύων Η/Υ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Τ.Π.Ε.
 • Υποστήριξη Εκπαιδευτικών σε θέματα εργαστηρίου και σε θέματα χρήσης και λειτουργίας των εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.)

Τρόποι Υποστήριξης

Οι τρόποι με τους οποίους παρέχεται η παραπάνω στήριξη είναι οι εξής:

 • τηλεφωνικά στο 2261350253
 • με διαδικτυακά εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης που πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, όπως Helper Agent του ΠΣΔ,  TeamViewer , ή μέσω της πλατφόρμας μου στο Webex κατόπιν συνεννόησης
 • με email: ilazari@sch.gr
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Φόρμα Αιτήματος πατώντας εδώ

Επιπρόσθετα

 • μέσω Υπηρεσίας Αρωγής Χρηστών του ΠΣΔ (helpdesk): http://helpdesk.sch.gr/
  • Οδηγίες για την χρήση της υπηρεσία θα βρείτε εδώ
  • Οδηγίες για την καταγραφή αιτήματος θα βρείτε εδώ
  • Τηλεφωνικά στην υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ Ν.Βοιωτίας στο 2144169730