ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ/ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/2-2-11

BIOTEXNIKO  BIOMHXANIKO  MOYΣΕΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ

 

 

Ανακάλυψε τη σημασία της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας

αγγίζοντας αυθεντικά αντικείμενα, ενεργοποιώντας

τη φαντασία σου και δημιουργώντας στο χώρο του Μουσείου.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014 – 2015

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Α΄- ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄- ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 • Η εξοικείωση των παιδιών με τα μουσεία, τη βιομηχανική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, έτσι  όπως προβάλλεται μέσα από αυτά.
 • Η ανάδειξη της επίσκεψης στο μουσείο σε ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις δυνατότητες των παιδιών.
 • Η ανάπτυξη – μέσα από τα εκθέματα του μουσείου – των ικανοτήτων των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου.
 • Η ανακάλυψη από τα παιδιά τρόπων σύνδεσης με τα εκθέματα, για ανεξάρτητη μελέτη και παρατήρηση σε επόμενες επισκέψεις.
 • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, στη χρήση μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης και η ενεργός συμμετοχή τους στις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 • Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (παλιά Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου (Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο)

·         Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α.

«ΠΕΤΡΩΜΑ, ΟΡΥΚΤΟ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ»

 

 

 

 

 

 

 • (1) «Εξόρυξη και Μεταλλεία στη Λαυρεωτική»

 

Οι μαθητές μελετούν τους τρόπους εξόρυξης, τα εργαλεία των μεταλλωρύχων, τα μέτρα προστασίας τους καθώς και τα μέσα μεταφοράς του μεταλλεύματος. Μέσα από τις συλλογές του Μουσείου γνωρίζουν τα ορυκτά της  Λαυρεωτικής  και  τα συνδέουν  με  τις  χρήσεις  τους  στην  καθημερινή ζωή,  δημιουργώντας  μια κατασκευή.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Προτείνεται για μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο: Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

 • (2)«Πέτρωμα-Ορυκτό-Μετάλλευμα: (Τα ορυκτά στην καθημερινή μας ζωή)»

Η έρευνα και τα πειράματα βοηθούν τους επιστήμονες να καταλάβουν τις ιδιότητες των διαφόρων φυσικών υλικών και να δημιουργήσουν χρήσιμα προϊόντα για τον άνθρωπο. Οι μαθητές μέσω πειραμάτων στο εργαστήριο του Μουσείου, αξιοποιώντας δείγματα ορυκτών από τις συλλογές του, προσπαθούν να τα κατηγοριοποιήσουν και να τα συνδέσουν με τις χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή, δημιουργώντας μια κατασκευή.

Προτείνεται για μαθητές Ε’,ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου
Υλοποιείται στο: Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Β.

«ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»

 

 

 

 

                     

 •  (1) «Πώς Γίνεται μία Ανασκαφή;» 

 

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας πραγματικά εργαλεία και με τη βοήθεια τεχνητών ανασκαφής, συμμετέχουν σε μια ανασκαφή, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου, πραγματοποιώντας τις βασικότερες εργασίες αυτής της διαδικασίας.

Προτείνεται για μαθητές Δ’- ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

 

 • (2) «Μια Μέρα στο Μουσείο τα Πιάτα Γίνανε Πινάκια…»

 

Οι μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι παρατήρησης των εκθεμάτων του Μουσείου, εντοπίζουν ορισμένα είδη αρχαίων αγγείων και τα συγκρίνουν με τα αντίστοιχα σύγχρονα οικιακά σκεύη. Ανακαλύπτουν πως                 θα ήταν το τραπέζι τους αν γευμάτιζαν στην αρχαιότητα και φτιάχνουν τα αγγεία που χρειάζονται με πηλό.

Προτείνεται για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α’ – Β’ Δημοτικού

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

 

 

 •       (3) «Πως Εργάζονταν οι Αρχαίοι»

 

 • (α) «Πως Έφτιαχναν τα Αγγεία»

 

Οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία από τα εκθέματα του Μουσείου, για τη μορφή και τη χρησιμότητα                 των αγγείων στην αρχαιότητα. Αφού μελετήσουν τον τρόπο παραγωγής τους στα αρχαία εργαστήρια αγγειοπλαστικής, οργανώνουν τη δική τους βιοτεχνία και κατασκευάζουν αγγεία.

 

Προτείνεται για μαθητές Γ’- ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α ‘ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

 • (β) «Πως Έφτιαχναν τα Ενδύματα»

 

Μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου αλλά και από γραπτές πηγές, οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις εργασίες των αρχαίων. Ανακαλύπτουν πώς οι εργασίες αλληλοδιαπλέκονταν για την παραγωγή ενός προϊόντος, όπως το ένδυμα. Παρατηρούν αρχαία ενδύματα από τις παραστάσεις, τα αγγεία, τα ανάγλυφα και τα αγάλματα του Μουσείου, τα συγκρίνουν με τα σημερινά, ντύνονται όπως οι αρχαίοι και οργανώνουν το δικό τους εργαστήριο υφαντικής.

Προτείνεται για μαθητές Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’- Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

 

 • (γ) «Πως Παρήγαν τον Άργυρο και το Μόλυβδο»

 

Με τη βοήθεια ευρημάτων που αφορούν την αρχαία μεταλλευτική και μεταλλουργική διαδικασία στη Λαυρεωτική, αλλά και με το κατάλληλο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, οι μαθητές συνθέτουν τη γραμμή παραγωγής, του αργύρου και του μολύβδου, στα αρχαία εργαστήρια της περιοχής. Στη συνέχεια συνδέουν τον άργυρο και το μόλυβδο, με τις χρήσεις τους στην κατασκευή αντικειμένων όπως νομίσματα, βαρίδια για τον αργαλειό, συνδέσμους για την αρχιτεκτονική και επισκευής αγγείων κ.α.

 

                                  Προτείνεται για μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου ή στο Αρχαία Εργαστήρια Λαυρεωτικής

 • (4) «Η Σημασία του Ακρωτηρίου του Σουνίου»

 

Το ακρωτήριο του Σουνίου, γνωστό στους περισσότερους από το ναό του Ποσειδώνα και το μύθο                   του Αιγέα, είχε στην αρχαιότητα στρατηγική σημασία για την περιοχή. Οι μαθητές αποκαλύπτουν τη σημασία του, φτιάχνοντας παράλληλα έναν οδηγό επίσκεψης, για τους ενδιαφερόμενους περιηγητές του χώρου.

Προτείνεται για μαθητές Γ’- ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στον Αρχαιολογικό Χώρο του Σουνίου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γ.

«ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟ»

 

 

 

 

 

 

 • (1) «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας εργάτης»

 

Μέσα από παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές ζωντανεύουν την ιστορία ενός εργαζόμενου της παλιάς Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Παίρνουν ρόλους εργατών και ανακαλύπτουν στοιχεία για τον τρόπο εργασίας σε ένα εργοστάσιο μεταλλουργίας.

Προτείνεται για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α’ – Β’ Δημοτικού

Υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

 •  (2) «Εργαλεία και μηχανές»

 

Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα γνωρίζουν τα ρούχα και τα προστατευτικά είδη ενός τεχνίτη Μηχανουργείου και ανακαλύπτουν τα εργαλεία και τα μηχανήματα του Μηχανουργείου της παλιάς Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τη χρήση τους και επιλέγουν τα κατάλληλα, για την κατασκευή, με τη βοήθεια ενός πρώην εργαζομένου του Μηχανουργείου, ενός ξύλινου εργαλείου για την τάξη τους (διαφορετικού ανάλογα με την ηλικία των παιδιών).

 

                                                       Προτείνεται για μαθητές όλων των τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

Υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

 

 • (3) «Η μεταλλουργία στην παλιά Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου»

 

Οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία της παλιάς Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Σε κάθε στάδιο της γραμμής παραγωγής, έχουν               τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες τόσο από τα εκθέματα, όσο και από τους πρώην εργαζομένους της εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν ζωντανές πηγές έρευνας.

Προτείνεται για μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 • (α) «Παιχνίδι με τη Χημεία του παραπάνω προγράμματος»

 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χημεία της μεταλλουργίας μολύβδου, υποδυόμενοι τα χημικά στοιχεία ( μόλυβδος, άργυρος, οξυγόνο κ.τ.λ.) και παίζουν μεταξύ τους με τις χημικές αντιδράσεις.

Προτείνεται για μαθητές Δ΄,Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

 • (4) «Ανάκληση Αναμνήσεων: Τι θυμάμαι από την παλιά Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου»

 

Οι μαθητές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να μοιραστούν τις αναμνήσεις ενός πρώην εργαζομένου της παλιάς Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Θέτουν ερωτήματα, οργανώνουν τη συνέντευξη, καταγράφουν (με όποιο μέσο επιλέξουν, έντυπο, οπτικοακουστικό κ.α.) και συνθέτουν το υλικό τους, δημιουργώντας το προσχέδιο ενός βιβλίου το οποίο μπορούν να εξελίξουν προκειμένου να κατατεθεί στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους.

 

Προτείνεται για μαθητές Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου

Υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  –  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Βασίζονται στη διαθεματική προσέγγιση, προσαρμόζονται στον εκθεσιακό χώρο όπου υλοποιούνται και επεκτείνουν την εκπαιδευτική διαδικασία εκτός σχολείου, παρέχοντας διαδραστικότητα με αυθεντικά αντικείμενα – συλλογές του μουσείου.

 

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου είναι αναρτημένα και στην επίσημη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη  του Υπουργείου Παιδείας  www.e-yliko.gr.

 

Σε κάθε Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 30 μαθητές (όσοι δηλαδή είναι και σε ένα σχολικό τμήμα).

Ωράριο Προγραμμάτων: 9.30-11.00 και 11.30-13.00.

Κόστος συμμετοχής: 5,00 €  τις καθημερινές και 6,00 €  τα Σαββατοκύριακα.

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά                                      8:30 – 13:30 στο τηλέφωνο 2292025575, στην έδρα του Μουσείου που βρίσκεται  στη Λεωφ. Λαυρίου 1, (Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο, Κτίριο Χημείου, Τμήμα Παγοποιείου) στο Λαύριο. Προτείνουμε               να τηλεφωνείτε έγκαιρα για να καθορίζετε την ημερομηνία της επίσκεψής σας.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.bbem.edu.gr.

 

 

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

Στην έδρα του Μουσείου λειτουργεί πωλητήριο με αντικείμενα, που στόχο έχουν τη μάθηση ή τη συνέχιση της εμπειρίας και εκτός Μουσείου π.χ. στο σχολείο, στο σπίτι, στα ομαδικά παιχνίδια κλπ.                  Τα έσοδα από το πωλητήριο ενισχύουν τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Έδρα: Τεχνολογικό  Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Λ. Λαυρίου 1, Τ.Θ. 517, Λαύριο Τ.Κ. 19500

Τηλ. 22920 25575   Fax: 22920 69178

www.bbem.edu.gr e-mail: bbem@otenet.gr

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                   Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

 

Η αποστολή του 

Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο υπάρχει για να βοηθάει μικρούς και μεγάλους                   να ανακαλύπτουν με βιωματικό τρόπο, τη βιοτεχνική και βιομηχανική ιστορία της χώρας.

Ποιο είναι το ΒΒΕΜ

Το ΒΒΕΜ, με έδρα το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία  με χαρακτήρα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό.

Πότε και πως ξεκίνησε

Το ΒΒΕΜ δημιουργήθηκε το 2003 με την ενεργό συμπαράσταση του Δήμου Λαυρεωτικής και του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, σε συνεργασία με τη Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τα μουσεία και τους ευρύτερα μουσειακούς χώρους της Λαυρεωτικής.

Ποιο είναι το έργο του

Έργο του είναι να συλλέγει υλικό, να διαφυλάττει, να ερευνά και να εκθέτει, με στόχο την εκπαίδευση,             σε ό,τι αφορά τη βιοτεχνική, βιομηχανική ιστορία της περιοχής και κατ’ επέκταση μέσα από αυτήν                 την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της χώρας.

Που απευθύνεται

Το ΒΒΕΜ βασίζεται σε σύγχρονες αναγνωρισμένες παιδαγωγικές θεωρίες και προσφέρει πολύπλευρη βιωματική εκπαίδευση και ψυχαγωγία σε ενήλικες, νέους και παιδιά. Απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες          της εκπαίδευσης, αλλά και στην οικογένεια.

Σήμερα

 

Το Μουσείο αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήρι που καλύπτει όλη την περιοχή της Λαυρεωτικής, όπου υπάρχουν διάσπαρτα μνημεία τα οποία συνδέονται με την ιστορία, αποτελώντας σταθμούς                              της εκπαιδευτικής διαδρομής του.  Έχει ήδη αναπτύξει και συνεχώς εξελίσσει για δωδέκατη συνεχή σχολική χρονιά, μια σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα οποία υλοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία. Τη λειτουργία των Προγραμμάτων του, υποστηρίζουν εκτός από τα Εκθέματα των μουσείων, οι Συλλογές του ΒΒΕΜ καθώς και το κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό του. Το ΒΒΕΜ συνεργάζεται στενά τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς φορείς. Έχει αναπτύξει συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα με μουσεία, σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, ιδρύματα, πολιτιστικούς συλλόγους, εταιρείες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.. Με τη βοήθεια και την υποστήριξη του κοινού του, το Μουσείο αναπτύσσεται διαρκώς με στόχο την περαιτέρω επέκταση των λειτουργιών και υπηρεσιών του.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

IMG_0464

ΕΞΟΔΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ

                         www.aegeanexodus.gr

 

Προς Δ/ντές  Γυμνασίων -Λυκείων

 

     Εκπαιδευτικός περίπατος  & Θεατρική παράσταση

Λόφος  ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

                  Κωμωδία  «ΝΕΦΕΛΕΣ» Αριστοφάνη

 προσαρμοσμένη για τους μαθητές των Σχολείων

             (  1 , 3  &  22  Απριλίου 2015) Ωρα: 10 π.μ.(πρωί)

                                    ==========

1.Θεατρική παράσταση : ( θέατρο «Δόρα Στράτου» )                                      

Η υπόθεση του έργου: Ένας  καταχρεωμένος,  πατέρας, αναζητάει ένα καλό σχολείο για να  σπουδάσει  τον γιο του  ώστε  να τον βοηθήσει να ξεχρεώσει. Επειδή,όμως,ο γιός του δε θέλει, αποφασίζει  να πάει  ο ίδιος στο Σχολείο του Σωκράτη (εκεί  που κυριαρχούν οι Νεφέλες ) .

Όμως δυστυχώς είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Έτσι φέρνει, με το ζόρι,τον γιό του και ζητάει από  τον  Σωκράτη  να του  διδάξει τον «άδικο λόγο».

Ο γιος τελειώνει τις σπουδές του  με επιτυχία . Ο πατέρας  τον υποδέχεται όλο χαρά αλλά γρήγορα διαπιστώνει με τρόμο ότι τον «άδικο λόγο»που διδάχθηκε τον εφαρμόζει μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Στην  Αθήνα του Ε΄π.Χ. στο χώρο της παιδείας-φιλοσοφίας υπάρχουν δύο αντίπαλα ρεύματα-σχολές. Από την μία πλευρά οι Σοφιστές  και από την άλλη ο Σωκράτης.Οι Σοφιστές διδάσκουν  ότι δεν υπάρχει δίκαιο ,αλήθεια ,ηθική και όλα αυτά εξαρτώνται από την ρητορική ικανότητα  και τη δύναμη του χρήματος που μπορούν  να κάνουν το ψέμα αλήθεια, το άδικο δίκαιο. Ο Σωκράτης, αντίθετα, διδάσκει ότι υπάρχει δίκαιο, αλήθεια και ότι υπέρτατη ευδαιμονία του ανθρώπου είναι  να βιώνει αυτές τις έννοιες και να γνωρίσει τον ίδιο τον εαυτό του (Γνώθι σ΄αυτόν). Διάρκεια θεατρικής παράστασης : 1 ώρα & 15΄ λεπτά .

2.Εκπαιδευτικός περίπατος: Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει εκπαιδευτικός περίπατος στο λόφο Φιλοπάππου με επίσκεψη στη «Φυλακή του Σωκράτη». Στη συνέχεια σε αμφιθεατρικό χώρο, κοντά στο μνημείο του Φιλοπάππου ,με μία καταπληκτική θέα της Ακρόπολης  Ο σκηνοθέτης  και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Παροίκος  θα μιλήσει στα παιδιά για τον Σωκράτη και τους Σοφιστές . Πέρας –επιστροφή στα πούλμαν . Ώρα: 12 .30΄ περίπου.

Τιμή εισιτηρίου θεάτρου : 5  Ευρώ ( περίπατος, επίσκεψη κλπ.δωρεάν)

 Πληροφορίες-κρατήσεις : 210/9235453 (πρωί 9.30 -12.30 )

τηλ. ανάγκης : 6944761133.

        Κρατήσεις θέσεων και στο emailexodos5@otenet.gr

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

REPORTER1
  ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 211-1982927

 

– 3 σύγχρονα έργα για παιδιά 11-18 ετών 

– Στον Ιστορικό χώρο του Υπογείου του Καρόλου Κουν αλλά ΚΑΙ στους χώρους των σχολείων

1. «BONES (Κόκκαλα)»

Τρέιλερ: http://www.youtube.com/watch?v=PeOCKVnPhY4

Καινούργιο έργο γραμμένο ειδικά για εφήβους απ’ τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Ανδρέα Φλουράκη, ο οποίος  το 2006 έγραψε ένα απ’ τα 16 καλύτερα θεατρικά της Ευρώπης.

ΥΠΟΘΕΣΗΜια ιστορία μυστηρίου 5 εφήβων φωτίζει τις ανησυχίες & τα προβλήματα της καθημερινότητας τους, εστιάζοντας στην εξωσχολική και στην γενικότερη βία κατά την ενηλικίωση. Μέσα απ’ τη φιλία και τις διαμάχες τους μας ταξιδεύουν στις σκέψεις και στα όνειρα των εφήβων. Με αφέλεια και τόλμη προσπαθούν να εξερευνήσουν την κοινωνία χωρίς μερικές φορές να καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που ίσως διατρέχουν.

Τακτική παράσταση κάθε Σάββατο 3.30 μ.μ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Η περσινή θεατρική επιτυχία (πάνω από 7.000 θεατές!)

2. «CHATROOM»

Τρέιλερ: www.youtube.com/watch?v=1SyM0AfGg7g

Γραμμένο ειδικά για εφήβους, διακρίθηκε το 2005 στο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας, «Connections», ενός από τα μεγαλύτερα γεγονότα του εφηβικού θεάτρου διεθνώς. 

ΥΠΟΘΕΣΗΜια ιστορία εφηβικής περιπλάνησης στον γοητευτικό αλλά και επικίνδυνο κόσμο του διαδικτύου. Έξι νέοι, άγνωστοι μεταξύ τους, εισέρχονται στον Κυβερνοχώρο αντικαθιστώντας τα εφηβικά τους δωμάτια με chatrooms. O Τζακ, ο Τζίμ, η Εύα, η Έμιλυ, η Λώρα & ο Ουίλιαμ επικοινωνούν, μεγαλώνουν και εξελίσσονται μέσα απ’ τα διαδικτυακά τους παράθυρα. Συχνά όμως η μάσκα της ανωνυμίας εγκλωβίζει τα πρόσωπα, οδηγώντας τα σε οριακές καταστάσεις…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. «ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΦΩΣ»

Τρέιλερ: http://www.youtube.com/watch?v=Jf43eeI7V2U

Η μακρόχρονη ιστορία του  Υπογείου του Θεάτρου Τέχνης ξεδιπλώνεται στον θεατή μέσα σε 1 μόλις ώρα. Τα παιδία έρχονται κοντά στον μαγικό χώρο του θεάτρου μέσα από ιστορικές παραστάσεις του Κουν.

ΥΠΟΘΕΣΗ: Μια νεαρή ερευνήτρια κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής της με τα αρχεία του Θεάτρου Τέχνης, παρασύρεται σ’ ένα αναπάντεχο ταξίδι στο χρόνο. Μια ομάδα ηθοποιών στήνει μπροστά της ένα ξέφρενο παιχνίδι εναλλαγής ρόλων, έργων & εποχών, καθιστώντας την αυτόπτη μάρτυρα μιας ιστορίας που κατόρθωσε να αλλάξει το τοπίο του ελληνικού θεάτρου για πάντα. 

Τακτική παράσταση κάθε Κυριακή, ώρα 5.00 μ.μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παραστάσεις σε καθημερινές πρωινές ή μεσημεριανές ώρες για ομάδες και σχολεία

από  19 Ιανουαρίου 2015 & κάθε Σαββατοκύριακο για ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

 

Μειωμένη τιμή: 6 ? (δωρεάν οι συνοδοί) 

 

– Πριν την παράσταση γίνεται ξενάγηση στον ιστορικό χώρο του Υπογείου του Κουν και μετά συζητούν οι συντελεστές της παράστασης με τους μαθητές για το έργο και την τέχνη του θέατρου ακόμα και στο πλαίσιο του ΣΕΠ.

 

– Οι παραστάσεις μπορούν να παρουσιαστούν και σε χώρους σχολείων.

 

Αν ενδιαφέρεστε να κλείσετε ημερομηνία για μια ομάδα μαθητών:

Υπεύθυνοι κρατήσεων: Νίκος Χανιωτάκης 211-1982927, Βαγγέλης Αμπατζής 6942700296.

(επικοινωνία 8.30 το πρωί με 8.30 το βράδυ κάθε μέρα)

 

Εκ μέρους του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

Με εκτίμηση,

Νίκος Χανιωτάκης

Τηλ. επικοινωνίας: 211-1982927

Ε-mail: theatrotexnis@hotmail.gr

 

1.1 χωρίς όνομα 3 KB

ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

IMG_0458

ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ   ΜΕ  ΤΑΞΙΔΙΑ  ΣΕ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΧΩΡΕΣ

131-134. Ταξίδι στη Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Ναγκόρνο-Καραμπάχ

http://www.eduportal.gr/index.php/articles/culture/588-taxidi131-134

128-130. Ταξίδι στη Ρουμανία/Δέλτα Δούναβη, στη Μολδαβία και στην Υπερδνειστερία

http://www.eduportal.gr/index.php/articles/culture/584-taxidi128-130 
126-127. Ταξίδι στη Βουλγαρία και στα Σκόπια

http://www.eduportal.gr/index.php/articles/culture/578-taxidi126-127

123-125. Ταξίδι στην Αλβανία, στο Κόσσοβο και στη Βοϊβοντίνα,

http://www.eduportal.gr/index.php/articles/culture/565-taxidi123-125

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, η Δύναμη του Ορθολογισμού

http://www.eduportal.gr/index.php/articles/culture/553-taxidi-europe

119-122. Ταξίδι στην Ιταλία, στο Βατικανό, στην Ελβετία και στο Λίχνενσταϊν
http://eduportal.gr/index.php/articles/varius/550-taxidi119-122

115-118. Ταξίδι στη Σερβία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/542-taxidi115-118

111-114. Ταξίδι στην Τσεχία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/538-taxidi11-114

107-110. Ταξίδι στη Γερμανία, στην Πολωνία, στην Αυστρία και στην Ολλανδία

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/536-taxidi107-110

104-106. Ταξίδι στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ανδόρρα

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/533-taxidi104-106

100-103. Ταξίδι στη Γαλλία, Μονακό, Λουξεμβούργο και Βέλγιο  

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/532-taxidi100-103

96-99. Ταξίδι στην Αγγλία, στην Ουαλία, στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία  

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/529-taxidi-96-99

93-95. Ταξίδι στην Εσθονία, στη Λετονία και στη Λιθουανία

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/528-taxidi-93-95

90-92. Ταξίδι στη Νορβηγία, στη Δανία και στην Ιρλανδία 

http  :/ /  eduportal  .  gr  /  index  .  php  /  άρθρα  /  Διάφορα  / 526 –  ΤΑΞΙΔΙ  -90 έως 9

87-89. Ταξίδι στην Ισλανδία, στην Σουηδία και στη Φινλανδία

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/523-taxidi-87-89 

85-86. Ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία και Νήσοι του Σολομώντα

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/518-taxidi-nz

83-84. Ταξίδι στην Αυστραλία και στην Παπούα Νέα Γουινέα

http   :/ /   eduportal   .   gr   /   index   .   php   /   άρθρα   /   καλλιέργειας   / 508 —- 83-84

ΑΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, η Δύναμη της Θρησκείας

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/502-taxidi-asia

81-82. Ταξίδι ΣΤΗΝ    Ιαπωνία & και στη Σρι Λάνκα 

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/493-taxidi-81-82  

79-80. Ταξίδι στο Μπρουνέι Νταρουσάλαμ και στη Νότια Κορέα

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/492-taxidi-79-80

76-78. Ταξίδι στην Ταϊλάνδη, στη Σιγκαπούρη και στο Μπουτάν 

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/490-taxidi-76-78

73-75. Ταξίδι στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάου  

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/485-taxidi-hong-kong

71-72. Ταξίδι στο Βιετνάμ και στις Φιλιππίνες

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/482-taxidi-vietnam 

69-70. Ταξίδι στο Λάος και στην Ταϊβάν

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/478-raxidi-laos-taivan 

67-68. Ταξίδι στην Καμπό τζη και στο Τιμόρ Λέστε-

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/471-taxidi-kabotzi-timor 

65-66. ΤΑΞΙΔΙ στη Μαλαισία και στην Ινδονήσια   

 http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/469-taxidi-borneo

63-64. Ταξίδι στη Μιανμάρ / Βιρμανία και στο Μπαγκλαντές

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/466-taxidi62-64

61-62. Ταξίδι στην Ινδία και στο Νεπάλ

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/461-taxidi-61-62-nepal-india

59-60. Ταξίδι στο Ιράν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/439-taxidi59-60-arabia 

57-58. Ταξίδι στo Ομάν και στο Κατάρ 

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/433—-57-58——    

53-56. Ταξίδι στην Ιορδανία, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Λίβανο

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/431-taxidi53-56

51-52. Ταξίδι στην Τουρκία και στη Συρία

http    :/ /    eduportal    .    gr    /    index    .    php    /    άρθρα    /    καλλιέργειας    / 420 –    taxidisyriaturkey

ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, η Δύναμη της Αφρικάνικης Γης

http    :/ /    eduportal    .    gr    /    index    .    php    /    άρθρα    /    καλλιέργειας    / 412 –    africareview

49-50. Ταξίδι στην Τανζανία και στην Μαδαγασκάρη

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/411-taxiditanzania-madag

47-48. Ταξίδι στην Αίγυπτο και στην Τυνησία

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/407-taxidi4748

45-46. Ταξίδι στο Μάλι και στην Γκάνα

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/402-taxidi4546 

42-44. Ταξίδι στη Νότια Αφρική, στο Λεσότο και στη Σουαζιλάνδη

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/397-taxidi42-44

40-41. Ταξίδι στη Ζάμπια και στην Αγκόλα

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/389-taxidi40-41

38-39. Ταξίδι στη Μποτσουάνα και στη Ναμίμπια

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/387-taxidi38-39 

36-37. Ταξίδι στη Ζιμπάμπουε και στη Μοζαμβίκη

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/385-taxidi36-37 

34-35. Ταξίδι στο Μαλάουι και στο Μπουρούντι

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/380-taxidi-malaoui-bourounti

31-33. Ταξίδι στην Ουγκάντα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ρουάντα

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/378–31-33-

29-30. Ταξίδι στην Κένυα και στην Αιθιοπία

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/376-taxidi29-30

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, η Δύναμη Της Επανάστασης

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/373-taxidiamerikiall

28. Ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ)

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/369-taxidi-usa

24-27. Ταξίδι στην Κούβα, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην Αϊτή και στο Τρινιδάδ-Τομπάγκο

http://eduportal.gr/index.php/articles/culture/368-taxidi-24-27

20-23. Ταξίδι στην Ονδούρα, στη Νικαράγουα, στην Κόστα Ρίκα και στον Παναμά 

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/365–20-23-

16-19. Ταξίδι στο Μεξικό, στη Μπελίζε, στη Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/360-16-19taxidi

13-15. Ταξίδι στην Κολομβία, στο Σουρινάμ και στη Γαλλική Γουιάνα

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/352-1315taxidi

11-12.  Ταξίδι στη Γουιάνα και στο Περού

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/351—-11-12

9-10. Ταξίδι στη Βολιβία και στη Βενεζουέλα

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/349-taxidivolivia

7-8. Ταξίδι στον Ισημερινό και την Παραγουάη

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/347-78taxidiequadorparagouai

5-6. Ταξίδι στη Βραζιλία και στην Ουρουγουάη

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/346-56taxidibrazil

3-4. Ταξίδι στη Χιλή και στην Αργεντινή

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/345-3taxidichileargentina

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ

1-2. Ταξίδι στην Ανταρκτική και στα Νησιά Φώκλαντ

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/339-1taxidiantarktiki

Εισαγωγή στις 100 Χώρες με δυο Εκθέσεις Φωτογραφίας

http://eduportal.gr/index.php/articles/68-culture/344-2taxidieisagogi

συνεχίζεται με μια νέα ανάρτηση κάθε μήνα, καλές γιορτές,
Δρ Δημήτριος Κουτάντος

1.1 χωρίς όνομα 7 KB
Μια εικόνα με όνομα 0. tierra del fuego.jpg έχει επισυναφθεί σε αυτό το μήνυμα. Μία μικρογραφία βρίσκεται παρακάτω.
Μια εικόνα με όνομα 1. Antarctica.jpg έχει επισυναφθεί σε αυτό το μήνυμα. Μία μικρογραφία βρίσκεται παρακάτω.
Μια εικόνα με όνομα 2. Zambia Zimba.JPG έχει επισυναφθεί σε αυτό το μήνυμα. Μία μικρογραφία βρίσκεται παρακάτω.
Μια εικόνα με όνομα 2a. Uganda_Congo_Rwanda.JPG έχει επισυναφθεί σε αυτό το μήνυμα. Μία μικρογραφία βρίσκεται παρακάτω.
Μια εικόνα με όνομα 3. Kenya_ Masai Mara.JPG έχει επισυναφθεί σε αυτό το μήνυμα. Μία μικρογραφία βρίσκεται παρακάτω.
Μια εικόνα με όνομα 5. BRAZIL.JPG έχει επισυναφθεί σε αυτό το μήνυμα. Μία μικρογραφία βρίσκεται παρακάτω.

 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.Π.ΠΟ

fest.-proj.9-150×150

19ο Διεθνές Συνέδριο

 

«Εκπαίδευση και Ετερότητα»

 

Πάτρα, 10-12 Ιουλίου 2015

 

E-mail επικοινωνίας: 19synedrio@inpatra.gr

   

 

 

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και Ετερότητα», στην Πάτρα στις 10-12 Ιουλίου 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.elppo.gr

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την αφίσα του συνεδρίου. Παρακαλούμε να την αναρτήσετε σε εμφανές σημείο ή να την προωθήσετε σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

 

 

Παντελής Γεωργογιάννης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Υ.Γ. Υπογράψτε για την αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία στο: http://www.classicolympics.gr

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΚΩΔ. πιστοποιημένου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 385/15-2-2013.(αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

Την επιστημονική ευθύνη, τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του επιμορφωτικού προγράμματος έχει τοΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Εργαστήριο Κοινωνικής & Πειραματικής Ψυχολογίας.

Έναρξη Τμημάτων 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Για απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω live streaming (μέσω υπολογιστή).

Παρακαλώ να διαβάζετε προσεχτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Προκειμένου να συμπεριληφθείτε στις λίστες των Εκπαιδευομένων, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση που επισυνάπτεται.

Μετά την αίτηση, η γραμματεία θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, ώστε να διευκρινιστούν λεπτομέρειες, να επιλυθούν απορίες και να απαντηθούν ερωτήματα.

Πληροφορίες

Στα τηλέφωνα 2112138032 – 2103620893 – 6946254158 vod – 6955354849

Μέσω e-mail  diarkisekpedefsi@gmail.com

Στην ιστοσελίδα www.paideiaslogos.com     

http://www.facebook.com/PaideiasLogos

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

fest.-proj.9-150×150
 

_____

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

(ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 

®      Σε φιλολόγους

 

®      Σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης

 

®      Σε φοιτητές και αποφοίτους φιλοσοφικών σχολών, σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών & επιστημών της αγωγής

 

®      Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ενδιαφέροντα

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:

 

®      Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: έρευνα σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, πύλες και βάσεις δεδομένων

 

®      Αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού υλικού

 

®      Χρήσεις ψηφιακών εφαρμογών στη διδακτική της λογοτεχνίας

 

®      Ειδικό λογισμικό στη φιλολογική έρευνα

 

®      Ψηφιακή λογοτεχνία κ.ά.

 

 

 

Πληροφορίες:

 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΕΔΙΒΙΜ)

 

τηλ. 26510-09141, 26510-09131, e-mail:  <mailto:elearn@uoi.gr> elearn@uoi.gr , website:  <http://www.digilit-edu.net> www.digilit-edu.net

 

_____

 

Εγγραφές:

 

19 Ιανουαρίου – 27 Φεβρουαρίου 2015

 

(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

 

 

 

http://digilit.phil.uoi.gr/pluginfile.php/1/theme_essential/slide1image/1412112573/flying%20letters_.jpg

 

 

 

 

 

Αυτό το e-mail ελέγχθηκε για ιούς από το πρόγραμμα Avast antivirus.

http://www.avast.com