ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης .

Ειδικότερα:

–  Αντιμετωπίζει τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στον τόπο του συμβάντος

  Συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του οξέως πάσχοντος και στη διακομιδή του
    στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα

  Συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών

Εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες.

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις αλλά και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση λόγω της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.

Τομείς απασχόλησης

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολείται στον δημόσιο τομέα στελεχώνοντας τα μέσα με τα οποία παρέχεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΚΑΒ, σε Κέντρα Υγείας και σε όλους τους τομείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κλινικές, πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας), στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Αστυνομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ΜΚΟ, σε ασφαλιστικούς φορείς που διαθέτουν ασθενοφόρα, σε εταιρείες παροχής κατ’οίκον
νοσηλείας και ιατρικών υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό
χώρο σε:

α) Συντονιστικά Κέντρα

β) Ασθενοφόρα οχήματα

γ) Κινητές Ιατρικές Μονάδες

δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης

ε) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες

στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς

ζ) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς

η) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας

θ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστρoφές

Οδηγός Κατάρτισης
Οδηγός Κατάρτισης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εξετάσεις Προόδου

Τελικές Εξετάσεις