Έναρξη της Πράξης από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (αναρτήθηκε η πρόσκληση για την Πελοπόννησο στις 23-11-2023) Έναρξη της Πράξης (αφορά σε δυνητικά ωφελούμενους καταρτιζόμενους και επιχειρήσεις). Στην πλατφόρμα της πράξης θα βρείτε τα σχετικά εγχειρίδια χρήσης. Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα […]