Αρχική » Αρθρα του/της Δημόσιο ΙΕΚ Κέρκυρας

Αρχείο συντάκτη Δημόσιο ΙΕΚ Κέρκυρας

Ωράριο Λειτουργίας

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας

(Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13:00-21:00
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 15:00-19:00

Επιλογή κατηγορίας ενδιαφέροντος

Επικοινωνία

Έδρα ΙΕΚ:

 • Γραμματεία:
  • 26610.47530, 26610.33255
 • FAX: 26610.47531
 • e-mail:
 • dimosio.iek.kerkyras@gmail.com

Διεύθυνση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12, Μανδούκι Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα.

(Σχολικό συγκρότημα Τεχνικών Λύκειων – Ισόγειο)

Παράρτημα Λευκίμμης:

 • e-mail:
 • parartima.iek.lefkimmis@gmail.com
 • Διεύθυνση: Άγιοι Θεόδωροι, Τ.Κ. 49080, Λευκίμμη. (Λύκειο Λευκίμμης)

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων -Ανακοινοποίηση στο ορθό

Σας ανακοινώνουμε το ωρολόγιο  πρόγραμμα μαθημάτων του ΙΕΚ Κέρκυρας για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2018Β και την κατανομή των Τμημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας(ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 2018Β).

Τα μαθήματα ξεκινούν αύριο Πέμπτη 18/10/2018 και ώρα ανάλογα με την ειδικότητα.

Ελέγξτε το πρόγραμμα σας υπάρχουν αλλαγές.

Όρια Απουσιών

Όρια Απουσιών

Άρθρο 21 – Χαρακτηρισμός Φοίτησης

 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.
 2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα (αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης).
 4. Σε μάθημα μικτό το όριο 15% είναι επί του συνόλου των ωρών.
 5. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Ώρες / εβδ.  Σύνολο ωρών   Όριο Απουσιών(15%)     Όριο Απουσιών(20%)

1                                    15                                           2                               3

2                                    30                                           5                               6

3                                    45                                           7                               9

4                                    60                                           9                               12

5                                    75                                          11                              15

6                                    90                                          14                              18

7                                   105                                         16                              21

8                                   120                                         18                              24

9                                   135                                         20                              27

10                                 150                                         22                              30

 

Ενημέρωση προς τους καταρτιζόμενους – Φθινοπωρινό εξάμηνο 2018Β

Καλή και δημιουργική χρονιά!

Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

 1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
 2. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).
 3. Απαιτείται η συμμετοχή στις Εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ (είναι απαραίτητη η κατοχή ΒΕΚ) για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5,  το οποίο και προσφέρει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Φοίτηση

Απαιτείται η συμπλήρωση έντυπης αίτησης επανεγγραφής πριν την έναρξη κάθε επόμενου εξαμήνου φοίτησης.

Οι εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να αποβάλλουν  καταρτιζόμενο από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή να μη δεχθούν  να μπει στην τάξη μετά από αυτούς και να του βάλουν απουσία.

Το μέγιστο όριο απουσιών είναι το 15% των ωρών που θα διδαχθεί το μάθημα (πχ για 2ωρο μάθημα  2*15=>30 ώρες*15%=>5  απουσίες το εξάμηνο). Για παράδειγμα:

Πρέπει να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που σας αφορούν από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ  και τους Οδηγούς Σπουδών  (πλαϊνό μενού) που είναι αναρτημένοι στη σελίδα μας, καθώς αποτελεί υποχρέωση σας.

 

Υποχρεωτική πρακτική άσκηση

Οι σπουδαστές  που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση , από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Διαφορετικά  απαιτείται η πραγματοποίηση των 960 ωρών Π.Α.

Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ (για την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της Π.Α.

Απαλλαγές από μαθήματα

Α) Για απαλλαγή από μαθήματα που αφορά τόσο στην πιστοποιημένη χρήση Η/Υ και στο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, όσο και σε πιστοποιημένο προσόν σε ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, υποβάλλεται  αίτηση στη Γραμματεία συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό που απαιτείται κατά ΑΣΕΠ.

Β) Αιτήσεις  για απαλλαγή από μαθήματα όλων των υπολοίπων απαιτούν σαφή διατύπωση και αντίγραφο πτυχίου και περιγραφή ύλης μαθήματος. Απαιτείται η θετική εισήγηση του διδάσκοντος του κάθε μαθήματος.

Σημειώσεις

Μέσα στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών είναι και η δημιουργία σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία οφείλει να  καλύπτει  την ύλη μαθήματος που αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών της ειδικότητας.

Έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική τάξη (eclass) του ΙΕΚ που θα αναρτώνται οι σημειώσεις και είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα μας (https://blogs.sch.gr/iekkerky/ ).

Η ηλεκτρονική τάξη είναι δημόσια προσβάσιμη από όλους τους μαθητές.

Εξετάσεις

Στη διάρκεια κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα: μια πρόοδος, όπως λέγεται  πριν τα μισά του εξαμήνου (πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων) και η τελική εξέταση στο μάθημα (Φεβρουάριο).

Πριν  τις εξετάσεις θα λάβετε το πρόγραμμα και συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε φορά.

Αν το μάθημα είναι μικτό (δηλαδή έχει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) γίνεται ξεχωριστή εξέταση σε θεωρία και εργαστήριο και παραδίδετε 2 ξεχωριστές βαθμολογίες.

Υπάρχει η δυνατότητα να δώσετε απαλλακτικές εργασίες για την τελική εξέταση, την πρόοδο ή και τα δύο.

Στις εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων πρέπει να υπάρχει πάντα γραπτό που θα  παραδίδετε, κάτι που δεν απαιτείται στα εργαστηριακά μαθήματα. Η εξέταση εκεί μπορεί να είναι προφορική με ερωτήματα ή εργασίες που θα βαθμολογείτε.

Οι πρόοδοι θα πραγματοποιηθούν σε ώρες μαθήματος, ενώ οι τελικές εξετάσεις μετά τη λήξη των μαθημάτων  κατά την εξεταστική του Φεβρουαρίου.

Σύλλογος διδασκόντων 2018Β

Σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 10,11 και 12) του κανονισμού λειτουργίας των ΔΙΕΚ  καλούνται όσοι εκπαιδευτές έχουν αποδεχθεί γραπτώς ώρες μαθημάτων στο ΔΙΕΚ Κέρκυρας, να παρευρεθούν στον πρώτο σύλλογο διδασκόντων του φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β, την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο του ΔΙΕΚ.

Η παρουσία όλων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Έναρξη μαθημάτων

Σας γνωστοποιουμε ότι τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Κέρκυρας θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18/10/2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

Ολοκλήρωση Γ’ φάσης εγγραφών και ενημέρωση για την έναρξη μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε μετά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης εγγραφών στο Δ.ΙΕΚ. Κέρκυρας έχουν επιλεγεί όλοι όσοι είχαν αιτηθεί την εγγραφή τους.

Επίσης η ακριβής ημερομηνία έναρξης μαθημάτων δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση μόλις η ημερομηνία γίνει γνωστή.

Ζήτηση για πρακτική άσκηση (Τεχνικός Κομμωτικής)

Η εταιρία Capelli D’arte Da Afrodite επιθυμεί να απασχολήσει σπουδαστή/τρια στα πλαίσια 6μηνης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα Τεχνικός Κομμωτικής.

Πληροφορίες: Ρίζου Αφροδίτη

τηλ: 2661033268 / 6955463323

Επίδομα ανεργίας συμμετεχοντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4554/2018, ΦΕΚ 130, άρθρο 34

«Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.».

2. Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διαγράφηκαν από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε επειδή δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 είτε επειδή δεν τήρησαν την προϋπόθεση της περίπτωσης β΄ της ιδίας παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτη ση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.

3. Όσοι από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, μετά τη διαγραφή τους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανεγγράφηκαν ως νέοι άνεργοι, μπορούν να υποβάλουν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.

4. Αν για κάποιον από τους αναφερόμενους στις παραγράφους 2 και 3, μεταξύ της ως άνω διαγραφής του και της αίτησής του, συνέτρεξε και έτερος λόγος διαγραφής του, η αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας του και η καταβολή τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας από την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 2 διαγραφής του, μπορεί να εκταθεί μέχρι το χρονικό σημείο που προέκυψε ο λόγος αυτός. Περαιτέρω αιτήματα συνέχισης της κατάστασης ανεργίας του εξετάζονται από τον ΟΑΕΔ κατά την κείμενη νομοθεσία.»

Κατάθεση αιτήσεων επιλογής σε κενές θέσεις νέων ειδικοτήτων του ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2018Β

Ξεκίνησε η Γ’ φάση εγγραφών στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.

Μπορείτε να απευθύνεστε κατευθείαν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ για να καταθέσετε έντυπη αίτηση επιλογής σε κενές θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

Κατεβάστε από εδώ τις αιτήσεις επιλογής και τα κριτήρια μοριοδότησης που ισχύουν.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 2018Β

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η προθεσμία εγγραφών Γ’ φάσης λήγει την Πέμπτη 27/9/2018 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις επανεγγραφής, μετεγγραφής ή ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2018Β

 1. Καλούνται οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ Κέρκυρας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β’ Εξάμηνο των σπουδών τους, να καταθέσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ αυτοπροσώπως την αίτηση επανεγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία) υπογεγραμμένη, καθώς και μια φωτοτυπία της ταυτότητας τους, ΑΥΣΤΗΡΑ έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΙΕΚ.
 2. Καλούνται επίσης οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή ή κατάταξη στο ΙΕΚ που πληρούν τις προϋποθέσεις να προσέλθουν στη Γραμματεία για ενημέρωση και να καταθέσουν σχετική αίτηση έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.
 • Οι απόφοιτοι και καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες στα ΙΕΚ (συγκεκριμένα στο Γ΄ εξάμηνο αντίστοιχης ειδικότητας).
 • Οι καταρτιζόμενοι παλαιών ειδικοτήτων των ΙΕΚ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συνέχιση της φοίτησης τους στις αντίστοιχες νέες ειδικότητες.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν έως την 28η Σεπτεμβρίου 2018, προσκομίζοντας:

 1. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου – αφορά όλους τους υποψηφίους,
 2. αντίγραφο Πτυχίου Ειδικότητας/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) – Αφορά απόφοιτους και πτυχιούχους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΤΕΛ, Εξειδίκευσης ΕΠΛ.
 3. Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου – αφορά αποφοίτους/καταρτιζόμενους ΙΕΚ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στην Κατάρτιση καθώς υπάρχει νέος Κανονισμός Λειτουργίας -2014 των Δημοσίων ΙΕΚ που τέθηκε σε ισχύ τις 2/7/2014 .

 

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων