Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, το σχολείο μας επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε έρευνα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Ε.ΒΙ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.
Η έρευνα διεξάγεται μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών ερευνών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) https://yourview.sch.gr/ με χρήση κλειδάριθμου ανωνυμοποίησης, τόσο ως προς τα φυσικά πρόσωπα όσο και ως προς τα σχολεία, και απευθύνεται σε μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή:
α) μαθητές/τριες
β) εκπαιδευτικούς και
γ) γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

Για να συμμετέχει κάποιος στην έρευνα πρέπει να έχει υπογράψει το έντυπο συναίνεσης και να του έχει δοθεί, από το σχολείο, ο κλειδάριθμος (με τυχαίο τρόπο). Το έντυπο συναίνεσης θα δοθεί την Τετάρτη 15/05/2024 στους μαθητές.

Η έρευνα θα διεξαχθεί  20-24 Μαΐου.

Γενικές οδηγίες θα βρείτε  εδώ

Απαραίτητες πληροφορίες -ενημερωτικό φυλλάδιο θα βρείτε εδώ .