Επιλογή σημαιοφόρου-παραστατών του σχολείου. Αριστεία-Βραβεία

    Πράξη 13η / 20-10-2015 του συλλόγου καθηγητών Δεσκείου Γυμνασίου Πάργας Στην Πάργα και στο γραφείο του Δέσκειου Γυμνασίου Πάργας, σήμερα 20 – 10 – 2015, ημέρα Τρίτη και